Projekt Beskydy pro všechny je zaměřený na zpřístupnění Beskyd lidem s určitým zdravotním handicapem – tělesně, sluchově a zrakově postižených. Certifikát dostávají střediska, která upraví provozovnu tak, aby vyhovovala alespoň jedné skupině lidí s handicapem.

Od středy 14. května se certifikátem mohou pochlubit zařízení Troyer v Trojanovicích, Sepetná v Ostravici a Cyklobar v Dobré. „Součásti certifikačního procesu byla také podmínka, že někdo s personálu zařízení se zúčastní školení, které bylo připraveno pro provozovatele, kteří o certifikát měli zájem. Tam se dozvěděli, jakým způsobem zařízení provozovat, aby bylo vstřícné pro určitou skupinu handicapovaných lidí,“ řekl člen certifikační komise Bez bariér Josef Lištvan.

„Proto jsme také vypracovali určitá desatera pro zdravotně postižené, jak zdravotně, zrakově i tělesně postižené. Tato desatera jsou v provozovnách vyvěšeny i pro personál, aby věděl, jak se k těmto lidem chovat. Ale je to také signál pro hosta, který se tak dozví, že zde je personál, který se umí chovat k lidem s určitým handicapem,“ doplnil Lištvan.

„Zastupuji Národní asociaci pro rozvoj podnikání. Má role spočívala v tom, že jsem se snažil šířit tuto značku z místa vzniku, což je Těšínské Slezsko, dále do Beskyd. V současné době jsou v našem regionu certifikována čtyři střediska a v budoucnu se tento počet bude navyšovat,“ prozradil Miroslav Lysek. „Cílem projektu je, aby se dále rozšiřoval. Je potěšitelné, že o zapojení mají zájem i jiná místa v republice, což je příklad Krkonoš, Vysočiny a podobně,“ doplnil Lysek

Hotel Troyer v Trojanovicích dostal certifikát pro služby ubytování a stravování, hotel Sepetná na Ostravici dostal certifikát pro služby ubytování a stravování a Cyklobar v Dobré dostal certifikát pro služby stravování.