Jeho autory jsou Petr Krejzek a Kateřina Šuterová ze studia ReDesign, kteří se svým návrhem uspěli ve veřejné soutěži.

Rožnovská radnice soutěž vyhlásila na sklonku minulého roku. V prvním kole se sešlo úctyhodných 104 návrhů na novou podobu vizuálního stylu města.

„Ve druhém kole se aktivně pracovalo se sedmi,“ uvedl vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Martin Beníček, který byl zároveň i tajemníkem soutěže.

Ve druhém kole prezentovaly soutěžící týmy své návrhy před hodnotící porotou, která následně jako vítěze určila dvojici Petr Krejzek a Kateřina Šuterová.

Podpora atraktivní identity města

„Návrh loga a celého vizuálního stylu je proměnlivý v rámci dynamické identity. Přináší živý, zdánlivě nekonečný prostor pro tvorbu a podporuje tak budování atraktivní identity města při neomezeném způsobu použití. Jedná o vizuální styl města, který je ve své celém spektru funkční – záměrně nepíšeme ‚logo‘, jelikož zde již samotné logo města je vizuální styl,“ uvedla za hodnotící porotu její předsedkyně, grafická designérka a tvůrkyně vizuálního stylu města Brna, Věra Marešová.

Na svém zářijovém zasedání se s novým vizuálním stylem města seznámili rožnovští zastupitelé, uskutečnila se také jeho veřejná prezentace. Zájemci, kteří se představení nemohli zúčastnit, můžou zhlédnout ukázku grafických prvků v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí.

„Výtvarné prvky, které se promítají do vizuálního stylu, mají svoje těžiště v místním prostředí, ať už se jedná o barevné stužky lidových krojů, neoslovanské dekorativní reliéfy či exteriéry a interiéry lidové architektury. Samotné písmeno R, které je dominantním nositelem vizuálního jazyku, má ‚vykročenou nožku‘, což působí hravě, vesele a především signifikantně,“ uvedli o svém vítězném návrhu jeho autoři studia ReDesign.

Barevná škála, která bude využívána v jednotné vizuální identitě města, se skládá z tmavě modré, červené, azurové, zelené a růžové.

Dvě verze pro různé použití 

V případě logotypu se budou používat dvě verze: první – zkrácená – pouze Rožnov pro veškeré marketingové a propagační aktivity. Ať už inzerci, plakáty či turistické brožury.

„Eliminovali jsme přídomek ‚pod Radhoštěm‘, který byl přiřazený k městu Rožnov až v roce 1912. Vrátili jsme se k původnímu názvu a přistoupili k lidové dikci, kdy se běžně používá jen slovo Rožnov bez přídomku,“ vysvětlil při prezentaci na zastupitelstvu Petr Krejzek.

Celé logo Rožnov pod Radhoštěm je pak určené pro administrativní činnosti – oficiální dopisy, vizitky, formuláře či administrativní listiny.

Vzniklo i nové písmo

Pro potřeby nového vizuálního stylu vzniklo také zcela nové písmo přímo nazvané Rožnov. „Dělal je student pražské UMPRUM z ateliéru písma. Nikde jinde není použito,“ upozornil Krejzek. Mezi zastupiteli našel nový návrh své příznivce, zazněly ale také výhrady.

„Bavili jsme se, že nechceme, aby bylo naše město vnímáno jen jako město spojené s Valašským muzeem a folklorní tradicí, že chceme, aby byl Rožnov vnímán jako moderní město,“ řekl například zastupitel Daniel Drápala.

Podle něj vítězný návrh až zpátečnicky lpí právě na tradici či folkloru. „Myslím, že bychom měli mít vizuální styl, který vykračuje do 21. století s atributy moderního města, ne se zpátečnickými klišé,“ dodal Drápala.

Odraz minulosti i dynamická budoucnost

Jiného názoru byl například Petr Kopecký.

„Myslím, že návrh dobře pracuje a staví na historii města, nicméně podoba je dynamická a moderní. Vidím tam i minulost i budoucnost. ‚Erko‘ by do budoucna mohlo fungovat jako tři vykřičníky u loga Ostravy. Já jsem velmi spokojený, návrh se mi líbí,“ řekl Kopecký.

Za nový vizuální styl zaplatí rožnovská radnice 380 tisíc korun.

„V následujících týdnech zveřejníme návrhy účastníků z druhého kola, tak aby se i občané mohli podívat, z jakých návrhů vybrala odborná komise ten vítězný. Věřím, že si lidé brzy na nový vizuální styl zvyknou a vezmou ho za svůj. Aktuálně se dopracovává grafický manuál, tak abychom mohli nový vizuál začít aktivně zapracovávat do komunikace města,“ dodal Martin Beníček.