Jak jste připraveni na hlavní návštěvnickou sezonu? 
Jako každoročně, s dostatečným předstihem. Plná sezona začala už 1. dubna a první velká vlna přijde za pár dní, kdy k nám zamíří řada školních výletů. Koncem června na chvilku vydechneme, a pak se celé prázdniny opět nezastavíme. Všechno dění se podřizuje zajištění návštěvnického provozu, od průvodcovských služeb, rozpisu směn, zásobování, nutných oprav, propagace a dalších činností. Noční můrou jsou pak nepředvídatelné situace, jako třeba nemoci pracovníků - to se z nás pak stávají mistři improvizací. Návštěvníky nezajímá, že něco nefunguje, jak má, neměli by to poznat. V letošním roce se navíc hodně obměnil personál, přijali jsme devět nových sezonních průvodců, a ty musíme postupně zaučit.

Mohou se lidé těšit na nějaké novinky?
Také letos chceme obohatit prohlídku jeskyní výtvarnou výstavou, jejichž pořádání má u nás dlouholetou tradici. Někteří návštěvníci k nám dokonce přicházejí pravidelně právě v době jejich konání, umožní jim to vidět známé jeskynní prostory zase jinak. Výstavy zahajujeme začátkem prázdnin a trvají do konce sezony, tedy do posledního října. Letos by nás mělo potěšit umělecké sklo, ale více zatím neprozradím.

Stavba průpichu komplikuje život hlavně chodcům a obchodníkům u nádraží.
„Nekonečná“ stavba průpichu v Přerově: obchodníci bědují, chodci bloudí

Byli jste nuceni, podobně jako jiné organizace, zvýšit cenu vstupného?
Vstupné do jeskyní pro rok 2022 zvýšila Správa jeskyní České republiky v průměru o 10 až 13 %, a to podle kategorie vstupného. Důvodem jsou pochopitelně jako jinde vzrůstající náklady, zejména ceny energií.

Jak velký dopad měla na návštěvnost jeskyní koronavirová pandemie?
V dobách předcovidových dosahovala návštěvnost Zbrašovských jeskyní téměř 50 tisíc osob ročně, během pandemie klesla na pouhých 33 tisíc. Protože jsme spolu s ostatními třinácti zpřístupněnými jeskyněmi součástí státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky, musíme si, jak se říká, „na sebe vydělat“. Je jasné, že při takovém poklesu návštěvnosti nastává velký problém. K tomu dva roky huhňání průvodců v rouškách, mlžení brýlí v jeskynním vlhku, omezování počtu osob ve výpravě, kontrolování různých papírů a certifikátů u pokladny, pokyny na poslední chvíli. Nebylo to radostné období.

Čekají vás letos nějaké investice?
Už vzhledem k výše uvedenému neplánujeme žádné větší investice. Pokud si přece jen něco vyžádá větší opravu, budou to technická zařízení, která jsou mimo zorné pole návštěvníků.

Jsou již všechna jeskynní tajemství odhalena, nebo můžeme očekávat nějaké nové objevy?
Vždycky je co objevovat, a nemyslím tím pouze dosud neznámé jeskynní prostory. Složitá hydrotermální geneze Hranického krasu a zejména zdejší unikátní hydrogeologie poskytuje množství nevyřešených odborných otázek, které mohou zaměstnat ještě několik generací badatelů. Je to nadějné očekávání.