Společnost Komterm tak reaguje na celkovou situaci kolem rozhodnutí města vystavět v Kopřivnici vlastní teplený zdroj a stát se tak nezávislým na současném dodavateli. Podle místostarosty Kopřivnice Zdeňka Krajčíra je stávající zdroj ztrátový, neefektivní a stává se nespolehlivým. „Systém je morálně i fyzicky zastaralý. Cena od dodavatele tepla neumožňuje plnou rekonstrukci systému bez významného dopadu na cenu tepla,“ poukázal Krajčír na jednání městského zastupitelstva.

Proti tomu se však společnost Komterm ohradila. „Po převzetí energetiky jsme zjistili z ověřených měřidel, že ztráta na venkovním primárním rozvodu dosahuje necelých 9 procent, což je podprůměrná hodnota ve srovnání s obdobnými rozvody tohoto provedení. Není proto pravdivé, že se ztráty šplhají až k neuvěřitelným 30 procentům, jak tvrdí studie, kterou si město nechalo vypracovat,“ nastínil Martin Malý ze společnosti Komterm.

„Za poslední dva roky jsme nezaznamenali poruchu, která by měla závažnější dopad na dodávku tepla do zařízení, která spravuje městská společnost Teplo Kopřivnice a je dodavatelem pro koncového spotřebitele. V případě, že je závada na dodávce tepla nebo teplé užitkové vody pro konečného spotřebitele na straně společnosti Teplo Kopřivnice, za viníka přesto bývá často označována Teplárna.“ Ani o morální zastaralosti se podle něj nedá hovořit. „Teplo je vyráběno v kombinovaném cyklu, společně s výrobou elektrické energie, což patří mezi preferované a nejúčinnější způsoby výroby tepla,“ poukázal Malý.

Podle něj předložil Komterm městu opakovaně několik nabídek na dlouhodobou spolupráci, včetně investic do sekundárních rozvodů a garancí za cenu tepla pro konečného zákazníka. „Ze strany města jsou ale tyto snahy od společnosti Komterm zcela bez odezvy,“ dodal Malý.

Komterm navrhl pro letošek městu za gigajoul dvě cenové nabídky, přičemž levnější varianta byla na období minimálně pěti let s tím, že Komterm chtěl investovat do technických opatření ke snížení emisí NOx. Město ale zvolilo tu dražší, na jeden rok. „Nebrali jsme tu první jako výhodnou, protože za pět let v podstatě končí cyklus dotací, který dobíhá v roce 2013 a je pravděpodobné, že na konci tohoto cyklu už peněz nebude dostatek. Může být potom problém si na jakoukoliv korunu z té dotace sáhnout,“ uvedl ředitel společnosti Teplo Kopřivnice Miroslav Krmela pro kopřivnickou kabelovou televizi s tím, že k výstavbě vlastního tepelného zdroje se město chystá již několik let. V případě výstavby nové kotelny by město údajně mělo mít větší vliv na cenu tepla pro občana.

Komterm je na spolupráci s městem připraven. Pro další provoz teplárny investoval více jak 100 milionů. „Šlo především o zvýšení účinnosti výroby, přechod na spalování obnovitelných zdrojů v zájmu zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v zásobování energiemi,“ řekl Malý.