Na základě anonymního telefonického podnětu, který se týkal převážně nesprávné manipulace s pokrmy a nečistého oděvu obsluhy, provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) odběr stěrů z pracovního náčiní a stolního nádobí k mikrobiologické prohlídce.

Laboratorním šetřením byl u dvou stěrů zjištěn pozitivní nález koliformních bakterií. Takové zjištění svědčí o neprovádění účinné dezinfekce a sanitace. Vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání v Opavě Lucie Hlaváčková potvrdila, že se nejedná o první případ, kdy měla provozovna s čistotou potíže.

O Smrtné neděli vynesli na Kajlovci Mařenu.
OBRAZEM: Loučení se zimou. O Smrtné neděli vynesli na Kajlovci Mařenu

„Nedostatky byly zjišťovány i v předchozích letech, ovšem ne v tak velkém rozsahu,“ sdělila Hlaváčková s tím, že nalezeny byly bakterie rodu Enterobacteriaceae, které se běžně vyskytují ve střevech obratlovců, tedy i člověka, odkud se při nedodržování osobní a provozní hygieny mohou dostat do prostředí a na povrchy. Ty u citlivých jedinců pak nejčastěji způsobují zejména zažívací potíže. Dále byly zjištěny závady v osobní a provozní hygieně.

„Jednalo se o znečištěný ručník ve varné části, závady ve skladování potravin, nebyla vedena evidence teplot chladicích a mrazicích zařízení, a především zaskládané umyvadlo v předsíni WC personálu. Takže nebyla možnost si bezprostředně po použití toalety umýt ruce,“ dodala Hlaváčková.

Redakci se podařilo kontaktovat zástupce bistra Romana Minaříka, aby se k celé záležitosti vyjádřil. „Vše už je dáno do pořádku, takže není potřeba mít jakékoliv obavy a nemám nic víc, co bych dodával,“ sdělil Minařík. To nám potvrdili také pracovníci hygieny s tím, že se v současné době čeká na výsledky kontrolních stěrů. Nejspíše bude v rámci správního řízení uložena také pokuta podle platné legislativy.

Ilustrační foto.
Opava otestuje zálohový systém vratných kelímků