Ve městě Quitolu, v indickém státě Goa u pobřeží Indického oceánu, tisíce kilometrů vzdáleném od domovské Kopřivnice, se od včerejšího dne do konce března koná významný veletrh Defexpo 2016 a nechybí na něm ani „tatrováci" se svým speciálem určeným především pro neevropský trh.

Právě ten indický se řadí mezi největší na světě. Zdejší armáda má ve svém arzenálu 10 tisíc vozidel značky Tatra, a je tak jedním z historicky největších světových uživatelů automobilů této značky.

„V letech 2003 až 2012 bylo do Indie dodáno 3925 sad k montáži, které byly na území Indie kompletovány a následně využity pro různé nástavby dle potřeb a požadavků indické armády. Kvůli problémům spojeným s protiprávním jednáním bývalého majoritního akcionáře v Indii R. Rishiho byly v roce 2012 veškeré dodávky z Kopřivnice do Indie zastaveny," přiblížila nedávnou historii mluvčí společnosti Tatra Trucks Kateřina Navarová. Zásadní průlom v návratu na indický trh nastal po změně vlastnické struktury kopřivnické automobilky.

„V únoru 2015 pak podepsali zástupci společnosti Tatra Trucks v indickém Bengalúru memorandum s indickým státním podnikem BEML Ltd., který z dodávaných CKD sad zajišťuje finální montáž vozidel pro indickou armádu," doplnila Navarová.

Kopřivnická automobilka se nyní snaží v druhé nejlidnatější zemi světa co nejlépe prezentovat již zmíněnou řadu TATRA FORCE, mezi jejíž velké přednosti patří vysoká průchodnost terénem. Výrobce garantuje bezproblémovou brodivost až do jednoho a půl metru, ale také spolehlivost a funkčnost při extrémně nízkých i vysokých vnějších teplotách. Kladem je také nízká výška vozidla, jednoduchá obsluha a dlouhý servisní cyklus. „Pro indické ozbrojené síly by tak mohla představovat určitou evoluci v rámci používané techniky s pohonem všech kol od verze 4x4 až po verzi 12x12," vysvětluje Kateřina Navarová.

V Indii založila Tatra firmu

V loňském roce dodala TATRA do Indie sto vozidel, z naprosté většiny ve formě částečně rozložených sad, letošní rok počítá dokonce s číslem 250. Navíc zde vedení firmy založilo, za účelem zdokonalování poprodejních služeb, dceřinou společnost TATRA India. Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku. Osmdesít procent vozidel jde na export.