Řeč je o vysokopecní strusce, která vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci a ochlazením žhavé strusky na odvalech. A jako většina vedlejších produktů a odpadů vznikajících při výrobě oceli se dále využívá. 

Viditelné je využití strusky coby štěrkového kameniva právě nyní, v zimním období, kdy se používá jako posypový materiál na silnicích.

Ředitel huti Jiří Kaluža informoval novináře o plánované výstavbě nové hybridní pece. Ty nahradí současné čtyři tandemové pece ze 70. let minulého století. Novináři si mohli prohlédnout stávající provozy ocelárny, 14. prosince 2020 v Ostravě.
Podívejte se, pece ze 70. let v Liberty Ostrava nahradí hybridní technologie

"Ve vysoké peci na sebe struska naváže veškeré neželezné části železné rudy. Během odpichu vysoké pece vytéká finální vysokopecní struska společně se surovým železem o teplotě 1 450 °C. Oba materiály odděluje odlišná hustota. Množství strusky, které z pece vytéká, závisí na různých faktorech, ale průměrně jí vyteče kolem 400 kg na jednu tunu surového železa," uvedla pro Deník mluvčí ostravské huti Liberty (bývalý ArcelorMittal) Barbora Černá Dvořáková.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

"Stín" z minulosti

V minulosti získala vysokopecní struska neoprávněně špatnou pověst kvůli kauze zvlněné dálnice na Ostravsku a nesměla být nějakou dobu pro výstavbu pozemních komunikací využívána. To se expertům na strusky z Vysoké školy Báňské  - Technické univerzity Ostrava podařilo vyvrátit. Problémem bylo použití jiných, nevhodných materiálů a vysokopecní strusku se tak podařilo vrátit na přední místo certifikovaných výrobků pro výstavbu pozemních komunikací.

Ostravská část dálnice. Ilustrační foto.
Stavba dálnic v Česku: Používejme strusku, navrhuje Brabcův úřad
Znovuobnovení vysoké pece č. 2, která byla dočasně odstavena z důvodu poklesu poptávky v důsledku pandemie koronaviru v Ostravě, 8. září 2020.
Pekelná nádhera. Podívejte se, takto vypadá odpich vysoké pece v Ostravě

"Struska se z vysokých pecí odváží ve velkých pánvích na pracoviště struskárny a dále se zpracovává dvěma způsoby. Může se řízeně zchladit nalitím do proudu vody, z čehož vzniká granulát. Druhou možností je pomalé zchladnutí strusky a následná výroba štěrkového kameniva různých velikostí," popsala dále Černá.

Využití granulátu

Granulát se využívá pro výrobu cementu, jako náhrada písku ve stavebnictví nebo k výrobě sklářského kmene. Výhoda cementu a betonu vyrobeného z granulované strusky spočívá ve vysoké odolnosti a pevnosti.

 Naproti tomu druhá forma vysokopecní strusky, štěrkové kamenivo, se nejvíce využívá ve stavebnictví, kde se využívá jako náhrada za přírodní kamenivo, čímž se šetří neobnovitelné zdroje nerostných surovin.

Tanky, které po desetiletí odstraňovaly rozžhavenou strusku, končí. Nahradí je buldozery.
Na ocelárně kunčické huti dosluhují tanky, nahradí je buldozery

K TÉMATU
Liberty Ostrava a.s.
je součástí skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na šesti kontinentech. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. V Moravskoslezském kraji má více než 6000 zaměstnanců. *Zdroj: Libertysteelgroup.com