Když Deník začátkem září informoval o odstavení vysokopecní koksárenské baterie 11, proslýchalo se mezi zaměstnanci, že má huť odstavit snad i poslední zbývající vysokou pec. Huť tehdy zprávu dementovala, také některým zaměstnancům to připadalo nepravděpodobné proto, že jde o velmi náročný a nákladný proces.

K odstavení vysoké pece č. 3, která je v provozu jako jediná, však skutečně dojde, a to hned v pondělí. Prozatím dočasně. „Z důvodu nedostatečné poptávky v celé Evropě, která je i nadále ovlivňována makroekonomickými faktory, Liberty Ostrava dočasně odstaví vysokou peč č. 3,“ potvrdila v pátek mluvčí podniku Kateřina Zajíčková s tím, že během odstávky huť provede na vysoké peci opravy a údržby s cílem zvýšit stabilitu a spolehlivost této pece. Tedy kroky, které ve větší míře provedla pro případ zlepšení ekonomické situace i na své druhé vysoké peci, ta už však déle než rok zůstává mimo provoz.

Odstavování pece má být častější

Jak to bude s vytížením poslední vysoké pece – a tedy i zachováním prvovýroby – v budoucnu, je přitom velkou neznámou. „Byli jsme seznámeni s jistým plánem oddělení MOB (Vyrob nebo kup, z anglického make or buy, pozn. red.), které bude vyhodnocovat a řídit prvovýrobu. Toto oddělení by mělo určovat, kdy ještě má smysl vyrábět vstupy pro naše válcovny a kdy už je výhodnější tyto polotovary nakupovat od externích dodavatelů,“ uvedl jménem všech odborových organizací Petr Slanina a vysvětlil, co to znamená v praxi.

Hutní společnosti Liberty Ostrava. Ilustrační foto.
Uzavření části koksovny v Liberty Ostrava vzbudilo v lidech obavy z propouštění

„V našem případě to znamená dostat vysokou pec do režimu STOP – START. To znamená vypínat a zapínat toto nesmírně složité a drahé zařízení podle potřeby, což z našeho pohledu není ani ekonomické a ani bezpečné. Navíc se obáváme, že se jedná o definitivní ukončení provozu již poslední z původně provozovaných dvou pecí, a tedy finální ukončení primární výroby v ostravské huti,“ obává se odborář katastrofálních důsledků, které by mohly znamenat velké propouštění.

Za dva týdny znovu v provozu?

K ničemu takovému se podle vedení huti nyní neschyluje a odstavení vysoké pece č. 3 má být krátkodobé. „K dočasnému odstavení vysoké pece dojde 23. října a aktuální plán je pec za dva týdny opět uvést do provozu. Během tohoto období bude zachována plná zaměstnanost, objednávky zákazníků budou i nadále realizovány, neboť příslušné válcovny zůstanou v provozu,“ dodala mluvčí Zajíčková, podle níž stávající zásoby podnik využije tak, aby plnil své závazky vůči zákazníkům.

Znovuobnovení vysoké pece č. 2, která byla dočasně odstavena z důvodu poklesu poptávky v důsledku pandemie koronaviru v Ostravě, 8. září 2020.
Liberty Ostrava dluží dodavatelům, Tameh jí hrozí omezením energií

Pokud by se měl scénář v budoucnu opakovat, tedy pokud by huť skutečně přešla v případě vysoké pece do režimu STOP-START, bojí se odbory dopadu na chod celé firmy – od koksovny a vysoké pece přes ocelárnu a válcovnu až po dceřinou firmu LEPO.

„Zůstávají také otazníky, kdo by byl ochoten ostravské huti případně prodávat polotovary, když víme, že v současné době firma neplatí prakticky žádným dodavatelům a momentálně jsme povinní splatit půjčku, kterou dlužíme státu,“ obávají se odbory, které už v minulých dnech poslaly vedení Liberty Ostrava dopis, v němž důrazně žádají okamžité řešení celé situace.

Nanejvýš do měsíce se dožadují schůzky s vedením huti a se zástupci státu, po němž žádají pomoc. Liberty Ostrava i s dceřinými společnostmi aktuálně zaměstnává kolem šesti tisíc lidí.