Jana Ožanová, mediální koordinátorka Pirátů, uvedla, že setkání inicioval Lukáš Černohorský, poslanec za Piráty, který jednání o likvidaci svolal již potřetí. „Oproti předchozím jednáním se dnes nediskutovalo o tom, zda se důl zavře, nebo ne, ale jednalo se o konkrétním scénáři jeho definitivního uzavření.“ uvedla Jana Ožanová.

Lukáš Černohorský, jenž se problematikou dolů v Moravskoslezském kraji zabývá dlouhodobě, sdělil, že do procesu likvidace je důležité zapojit starosty dotčených obcí tak, aby proces proběhl co nejrychleji, a aby obce nakonec mohly získat pozemky spadající do takzvaného dobývacího prostoru.

„Konečný termín bude nyní záviset na výsledcích EIA a spolupráci DIAMO se samosprávami,” poznamenal Lukáš Černohorský.

Právě existence dobývacího prostoru dotčeným obcím dlouhodobě brání v jejich rozvoji. Proto se na jednání dohodlo, že se dobývací prostor zmenší na nezbytnou velikost potřebnou k likvidaci dolu a po dokončení prací se tento dobývací prostor zcela zruší.

Ke zmenšení dobývacího prostoru může dojít po převzetí dolu společností DIAMO, s. p., které je plánováno k 1. lednu 2021. Jana Ožanová doplnila, že na jednání to veřejně přislíbil ředitel odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu Zbyněk Sochor. Peníze na uzavření dolu půjdou ze státního rozpočtu a podle ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara již byly prostředky započítány do vládního programu na likvidaci dolu, čímž by se v nejbližší době měla zabývat vláda.

Výsledek jednání velmi potěšil Stanislava Urubu, předsedu spolku Naše Beskydy, který zhruba před dvanácti lety zahájil boj proti těžbě černého uhlí na Frenštátsku a za likvidaci Dolu Frenštát.

„Jsme rádi, že se od minule diskuze hodně posunula, a že už řešíme konkrétní věci a termíny. Na minulém jednání nám společnost OKD představila tři možné varianty - možnou těžbu, udržování dolu a likvidaci dolu. Nyní jsme se už bavili jen o likvidaci a o tom, jak se můžeme do procesu zapojit. Těším se, až skončí veškeré práce a po Dole Frenštát zbude už jen zelená louka. To pak všechny, kteří nám s tím pomohli, pozveme na slavnostní sečení louky a společně to oslavíme,“ komentoval výsledky jednání Stanislav Uruba.

O plánovaném setkání hovořil v pondělí 31. srpna na zasedání zastupitelstva Trojanovic starosta Trojanovic Jiří Novotný. Nastínil, že ve hře jsou tři varianty zásypu šachet.

„Dovozem materiálu z Paskova, případně ze Staříče anebo z třetí lokality, více severněji. Žádná z těchto variant dovozu nevede přes katastr Trojanovic až na úsek od hospody U Bačů do areálu dolu. Celý provoz pojede přes město Frenštát,“ řekl Jiří Novotný a upřesnil, že dovoz materiálu by měl trvat zhruba dva měsíce a měl by obnášet maximálně 66 nákladních aut denně s nákladem maximálně 24 tun.

„Další varianta je, že by se to vozilo vlakem a překládalo ve Frenštátě na vlečce,“ doplnil s tím, že kromě zásypu šachet je řešen například i odvoz ocelového odpadu, kterého je zhruba 33 tisíc tun.