Jejich součástí bude i řemeslný jarmark s prodejci nabízející tradiční rukodělné výrobky či potravinářské speciality.

„V letošním roce, je vzhledem k tématu slavnosti poptáván netradiční sortiment - orientální bižuterie, orientální výšivky, koberečky apod., potravinářské výrobky a speciality orientu a tak dále, kdy i prodejce by měl být v orientálním kostýmu,“ informuje město na svých webových stránkách.

Ti co mají zájem na městské slavnosti prodávat a prezentovat své výrobky, musí zaslat písemnou žádost na Městský úřad Nový Jičín, Odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám.1/1, 741 01, Nový Jičín v termínu do 30.7.2010. Co má žádost obsahovat a další podrobné informace podá Pavlína Hastíková (tel.: 556 768 311, e-mail: hastikov@novyjicin-town.cz) a pokyny jsou zveřejněné také na internetových stránkách města Nový Jičín.