Ta přinese regionu, zmítanému v současné době nezaměstnaností téměř deset procent, devět set pracovních míst, dalších několik set u subdodavatelských fi rem, které budou Hyundai Mobis zásobovat součástkami.

Kromě vládní investiční pobídky v maximální výši 433 milionů dostane korejská společnost dalších 69 milionů jako slevu na pozemek od Ostravy. Hyundai Mobis dostane po dobu deseti let také slevu na dani až 302 milionů.

Kromě severní Moravy Korejci zvažovali výstavbu také ve Skotsku, nakonec však dali přednost Mošnovu i díky nedalekým automobilkám Hyundai v Nošovicích a Kia v Žilině, kam budou světla dodávat. V letech 2017 až 2020 jich chtějí vyrobit ročně 750 tisíc, poté až pro milion aut.

Hyundai Mobis v Mošnově
• vytvoření 900 pracovních míst
• dalších 600 u subdodavatelů
• třetí největší korejská investice v České republice
• firma proinvestuje až čtyři miliardy korun
• vládní pobídka ve výši 433 milionů korun
• otevření továrny se plánuje za tři roky
• ta bude stát v mošnovské průmyslové zóně na 19hektarovém pozemku