V současné době patří Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm mezi školská zařízení, která poskytují svým žákům vzdělávání v nejmodernějších podmínkách. Například mladí budoucí cukráři tam mohou od roku 2018 využívat nové cukrářské centrum, které vzniklo díky dotaci z evropských fondů.

„Naše hotelová škola vybudovala v letech 2016 až 2018 nové cukrářské centrum ve stávajících prostorách cukrářské dílny. Využíváme ho hlavně při výchově a vzdělávání žáků oboru Cukrář. Máme v něm to nejmodernější zařízení,“ uvedla zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a školské služby Andrea Tobolová.

https://g.denik.cz/1/11/mmr-rijen-velky-graf-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

Hlavním cílem vybudování moderního zázemí frenštátské Hotelové školy bylo umožnit kvalitnější praktickou výuku žáků, kteří se vzdělávají v cukrářském oboru. Díky projektu s celkovým rozpočtem téměř 9,3 milionu korun byly nejprve stavebně rekonstruovány prostory stávající odborné učebny pro cukráře. Do této dílny pak byly pořízeny moderní výrobní technologie a vybavení. Vzniklo tak odpovídající zázemí, které zajišťuje praktickou výuku žáků na úrovni současných standardů v potravinářské výrobě. Součástí projektu bylo rovněž zajištění bezbariérovosti objektu školy a úpravy zeleně v jejím okolí.

Mladí hudebníci získali například nové hudební nástroje nebo technologie pro záznam zvuku. Výrazně bylo modernizováno také zázemí pro praktickou výuku na divadelní fakultě, která se odehrává ve Studiu Marta
Nové nástroje, modernější zázemí. JAMU zpestřila studium hercům i muzikantům

Žáci od roku 2018 navštěvují cukrářské centrum každý pracovní den, a to v rámci praktického vyučování. Pod odborným vedením tam připravují cukrářské výrobky, jako jsou například koláčky, dezerty, rolády nebo různá šlehaná těsta. Pracují přitom na moderních zařízeních a učí se jak klasické, tak i nejnovější recepty.

Centrum však nevyužívají pouze žáci frenštátské školy. Letos se tu například uskutečnil workshop pro žáky oborů Cukrář a Stravovací a ubytovací služby ze spolupracujících škol z Moravskoslezského kraje. Žáci a učitelé odborného výcviku ze škol ve Frýdku-Místku a Opavě tak mohli pracovat v prostorách vylepšených díky evropské dotaci. „Tématem workshopu byly moderní restaurační moučníky. Žáci se naučili připravovat čokoládový dortík s nugátovým krémem a karamelem a tvarohový dezert se smetanovou náplní a ovocnou omáčkou,“ popsala využití dílny zástupci školy.

Mezi budoucími cukráři převládají děvčata

Vedle tohoto nového učebního pracoviště frenštátská Hotelová škola využívá také dobře vybavené gastrocentrum, domov mládeže, školní jídelnu a sportovní areál. Svým žákům nabízí rovněž motivační odměny, možnost využívání relaxačního koutku a školní kavárny.

Škola každý rok do oboru Cukrář přijímá jednu třídu, tedy zhruba 30 žáků. Většinu z nich tvoří dívky. Konkrétně školní vzdělávací program Cukrář nabízí na této škole v denní formě střední vzdělání s výučním listem. Pro jeho získání je třeba studovat tři roky. Studium je uzavřeno závěrečnou zkouškou, která má písemnou, praktickou a ústní část.

„Nové centrum využíváme hlavně při výchově a vzdělávání žáků oboru Cukrář. Máme v něm to nejmodernější zařízení.“

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele

Absolventi tohoto oboru se uplatní jako zaměstnanci v menších a středně velkých cukrářských výrobnách. Další pracují třeba v hotelových provozech a obchodních zařízeních, která se zabývají prodejem sladkých výrobků. Po nezbytném zapracování je absolvent rovněž připraven pro samostatnou podnikatelskou činnost. Úplné střední vzdělání pak může absolvent dosáhnout dvouletým denním nástavbovým studiem oboru Podnikání.

Dalším zajímavým oborem vyučovaným na této škole je Hotelový provoz a gastronomie. Tento vzdělávací program poskytuje absolventům po čtyřech letech střední vzdělání s maturitní zkouškou. Jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelových služeb a gastronomie. Zdejší absolventi snadno najdou uplatnění v odborných provozních a řídicích pozicích hotelů či restaurací. Mohou se také věnovat oblasti cestovního ruchu. Ti nejmotivovanější pak pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

https://g.denik.cz/1/a6/mmr-frenstat-hotelova-skola-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Andrea Tobolová: Obor je zaměřený hlavně na praktickou výuku

Frenštátská Hotelová škola připravuje pro život mladé cukráře, kuchaře, číšníky nebo budoucí odborníky v cestovním ruchu. Zkvalitnění výuky na této škole napomohla také dotace z fondů EU. Díky ní zde vzniklo moderní zázemí pro výuku cukrářů. O výuce ve frenštátské škole jsme si povídali se zástupkyní ředitele školy pro praktické vyučování a školské služby Andreou Tobolovou.

Andrea Tobolová, zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a školské služby Hotelové školy ve Frenštátě pod RadhoštěmAndrea Tobolová, zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování a školské služby Hotelové školy ve Frenštátě pod RadhoštěmZdroj: Deník/Radim ŠlezingrKolik žáků na škole studuje a v jakých oborech?
Škola má v současné době okolo čtyř set žáků. Pořád se to pohybuje. Jsou dva učební obory – Cukrář a Kuchař-číšník, kdy se žák ve třetím ročníku může profilovat jen jako Kuchař. Oba obory si mohou po vyučení udělat maturitu v nástavbovém studiu, které také každý rok otevíráme. Pak nabízíme dva studijní obory – Hotelový provoz a gastronomie a Cestovní ruch.

Co se učí žáci v cukrářském centru, které bylo vybudováno díky dotaci z fondů EU?
Obor Cukrář je v naší škole organizován tak, že žáci mají týden školu a týden praxi. Celý týden pracují pod dohledem učitelů odborného výcviku a připravují cukrářské výrobky, které se distribuují do školního bufetu, kde si je mohou zakoupit žáci nebo zaměstnanci školy.

Kdo žáky vyučuje po praktické stránce?
Při běžné školní výuce je vzdělávají učitelé teoretického vyučování odborných předmětů. Vedle nich u nás působí učitelé praktického vyučování, což jsou vyučující odborného výcviku, kteří se skupinou žáků pravidelně pracují v provozu.

„Celý týden pracují pod dohledem učitelů odborného výcviku a připravují cukrářské výrobky, které se distribuují do školního bufetu.“

Jaké mají absolventi tohoto oboru uplatnění na trhu práce?
V oboru Cukrář je to náročnější v tom, že u nás většinou působí rodinné firmy nebo živnostníci. Část žáků se tady učí a už ví, že půjdou pracovat do rodinné firmy. Část jich má představu, že pak budou podnikat nebo péct na zakázky – nějaké dezerty a cukrářské výrobky. A další část jich po studiu nastupuje do různých pekáren a výroben pekařského typu, kde mají omezený sortiment cukrářských výrobků. Někdy nastupují do zaměstnání i mimo obor.

Jaké nároky klade obor Cukrář na žáky?
Je to zaměřeno spíše na praktickou výuku, na praktičnost. To znamená, že by se měli hlásit žáci, kteří jsou spíše manuálně zruční a mají nějaké estetické cítění, výtvarné cítění, aby ho pak mohli promítnout do celkových výrobků. Žáci si podávají běžné přihlášky na střední školu a jsou vybíráni podle stanovených kritérií, která jsou veřejná.

Účastníci tak nevšední formou získávají znalosti z oblasti historie, místopisu i přírodních věd
Junák představil školákům principy skautingu. Projekt propojil zábavu s výukou

Mají o obor Cukrář zájem více chlapci, nebo dívky?
Jsou to většinou dívky, ale máme tu i několik chlapců. A většinou, když už se na takový obor hlásí chlapec, je motivovaný a má k oboru dobré předpoklady a vlohy. Doma už peče s maminkou, babičkou nebo v rodinné firmě, a potřebuje se naučit více.

Kdo platí suroviny, které se při výuce používají?
Máme systém výroby. Vymyšleno je to tak, že máme kalkulace, plán produkce. Jedna z učitelek odborného výcviku ve spolupráci s vedoucí učitelkou odborného výcviku vždy naplánuje dopředu, co se bude péct, aby to navazovalo na tematický plán odborného výcviku. Škola pořídí suroviny, dílny si je naskladní a potom už samotní žáci připravují cukrářské výrobky. Ty se nakonec expedují prostřednictvím dodacího listu do školního bufetu a tam se prodají.

Mají žáci možnost navštívit během výuky také cukrářské firmy nebo účastnit se soutěží?
Žáci se v souvislosti se svým oborem Cukrář dostávají do velkých provozů, například pekařských. Nebo pravidelně navštěvují firmu Marlenka ve Frýdku-Místku. Někteří žáci tam po vyučení nastupují. Účastníme se také cukrářských soutěží. V letošním školním roce se přihlásíme do soutěže Marlenka Cup v Opavě a na Podbeskydský ještěr ve Frýdku-Místku.

https://g.denik.cz/1/8c/mmr-rijen-inzerce-2023.jpgZdroj: se svolením MMR