O úspěchu akce svědčí fakt, že v loňském roce se sešlo přes 12 tun jídla, které bylo předáno Potravinové bance v Ostravě. „Podle průzkumů ročně vyhodí lidé v České republice kolem 800 tun jídla. To je neskutečné množství. Rozhodně je na místě si připomenout, že jsou lidé, kteří naopak trpí nedostatkem. Právě k nim se díky potravinovým sbírkám může dostat pomoc. Jsem rád, že se každoročně do sbírky aktivně zapojují kolegové z úřadu i organizací, které kraj zřizuje. Celkově jsme tak ve všech ročnících odevzdali téměř 58 tun potravin. Ochota pomáhat je zvlášť v dnešní době důkazem solidarity a společenské odpovědnosti,“ nechal se slyšet ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Kvůli epidemiologickým opatřením nebude letos možné na úřadě přijímat potraviny od veřejnosti. Hlavním partnerem Krajské potravinové sbírky je opět Potravinová banka v Ostravě, která odevzdané potraviny rozdá potřebným. To se děje prostřednictvím Charity, Armády spásy nebo například Slezské diakonie.

Kvůli koronakrizi se zásoby Potravinové banky snížily na minimum, proto se sbírka uskuteční i přes složitější zajištění její organizace. S ohledem na aktuální opatření v prostorách krajského úřadu bude letošní sbírka rozdělena do 2 týdnů, proběhne 15. – 16. října a následně 19. – 21. října.

„Velmi si cením zájmu všech, kteří se rozhodnou potraviny darovat a pomoci tak těm občanům našeho kraje, jejichž možnosti opatřit si potraviny jsou omezené,“ uzavřel ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.