Na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově se plánuje výstavba dvou nových a velmi zajímavých objektů. Ty by v budoucnu do malé obce nedaleko města Příbora mohly přinést nejen desítky nových pracovních míst, ale také značné výhody pro samotný Mošnov.

Prvním z objektů, který by na ploše, velké něco málo přes čtyři hektary, mohl za pár let stát, je takzvané Bezpečnostní centrum. Podle mošnovského občasníku půjde o výstavbu komplexu navzájem propojených objektů, které budou letišti poskytovat zázemí jednak pro technickou a jednak pro bezpečnostní obsluhu. Centrum by mělo stát na jihovýchodní straně vzletové a přistávací dráhy. Ta se nachází v místech, kde je nyní stará věž letové kontroly.

V několika budovách by, podle všech dostupných informací, mělo sídlit několik institucí a služeb. V plánu je zde umístit například Celní úřad, Cizineckou policii společně s Policií ČR, dále na letišti nepostradatelné Řízení letového provozu ČR a Hydrometeorologický úřad. Své místo by zde měla najít také jedna z fakult Vysoké školy báňské, konkrétně Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ochrana a bezpečnost letiště a také Hasičský záchranný sbor a Záchranná zdravotní služba. Na zastavěné ploše o výměře čtyři tisíce pět set metrů čtverečních by mohlo najít práci až čtyři sta padesát osob.

Druhou z připravovaných staveb, která je neméně významná, je připravované Centrum povrchových úprav letadel. Investičním záměrem je podle všeho situovat tento objekt do severovýchodní části letiště, blízko dnes již stojícího Opravárenského centra letadel. Lakovat letadla do velikosti Airbusu A321 nebo Boeingu 737-900 by zde mohlo až šedesát lidí. Samotné plánování takovýchto dvou významných staveb již nyní ovlivňuje život v obci Mošnov. To ostatně potvrdil i starosta Mošnova Roman Máca: „Určitě to ovlivnilo a ještě hodně ovlivní život, a to jak v naší obci, tak i v širokém okolí,“ uvedl hned v počátku rozhovoru a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že v plánovaném bezpečnostním centru i hangáru na opravu letadel budou vytvořena místa pro vysoce kvalifikované lidi, nedá se jednoznačně předpokládat, že zaměstnání zde najdou jen lidé z Mošnova. Myslím si, že s ohledem na odbornou specializaci, jich spousty budou také z Ostravy nebo ještě větší dálky.“

Podle jeho slov je ale za takovéto plány na místním letišti velmi rád, protože věří, že nějaká místa se jistě najdou i pro místní obyvatele. „I když nezaměstnanost u nás patří k těm nejnižším v celém okrese, byl bych, samozřejmě, rád za jakoukoliv pracovní příležitost pro Mošnováky,“ doplnil Máca.

Přes všechny klady a pozitivní reakce na chystané stavby se ale našly i nějaké negativní stránky, spojené s plánovanou výstavbou. „Zvláště obtížná je situace, když prší nebo je škaredé počasí, protože přes obec jezdí spousta aut s materiálem, převáží se hlína a podobně. To, samozřejmě, způsobuje problémy a lidé si stěžují,“ informoval o negativních stránkách Máca s tím, že to všechno jsou ale věci, související s obdobím výstavby. „Jakmile budou naplánované akce realizovány, věřím, že se vše zase uklidní,“ dodal.

Přes některé nepříjemnosti je starosta Mošnova přesvědčený, že nové objekty obci mnoho dobrého přinesou. „Jsem přesvědčený, že pozitivní reakce po dokončení plánovaných aktivit převáží nad těmi negativními. Období výstavby je totiž vždycky nejhorší a způsobuje mnoho komplikací,“ uvedl Máca a v závěru dodal: „Mošnovu to přinese výhody nejen ve zvýšení dostupnosti, protože je potřeba převážet materiál a lidi do práce, ale také z ekonomického hlediska to bude výhodné. Obci, jako takové, se totiž zvýší příjem některých sdílených daní a to je pro nás opravdu významné.“