Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nedávno uvedl, že regenerace a využití těchto území, areálů nebo objektů vnímá Moravskoslezský kraj jako velmi důležité.

„Revitalizací brownfieldů se snižuje další zabírání zelených ploch. Využívání brownfieldů přispívá k rozvoji podnikání a zvyšuje atraktivitu lokality,“ sdělil Ivo Vondrák, jenž si uvědomuje, že regenerace brownfieldů jsou často finančně velmi nákladné, a tak se obce i soukromí vlastníci snaží získat prostředky z Evropské unie, od státu nebo od krajů.

„Například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do poloviny června přijímalo žádosti o dotaci na regeneraci brownfiledů, které budou následně sloužit veřejnosti,“ dodal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Z Novojičínská je na seznamu 38 objektů nebo území.

Nejvíce, jedenáct, je jich ve Studénce. Mimo jiné například budova bývalého kina. O ní je napsáno: „Budova bývalého kina Tatra je v současnosti zcela opuštěná a odpojená od inženýrských sítí. V minulosti byla převedena do vlastnictví města. Nyní je v relativně dobrém stavebně technickém stavu, cihlová budova, několik vybitých oken, nachází se na ploše občanského vybavení.“

PARKOVIŠTĚ I BÝVALÝ KLUB

V seznamu je ale také třeba neoficiální parkoviště na Bezručově ulici v Novém Jičíně. Nacházejí se v něm bývalé zemědělské areály a objekty, vojenské areály a objekty a také školní objekty. Asi nejsledovanějším je Budova bývalé základní školy na náměstí v Kopřivnici.

„Má tři části: starou budovu z roku 1910, novou přístavbu budovy z roku 1981, byt školníka – přístavek se samostatným vchodem, elektrostanici a antukové hřiště, které slouží jako sklad stavebního materiálu. Budova školy je vytápěna z centrálního zdroje tepla. Plyn je přiveden do prostor školní kuchyně. Byt školníka je vytápěn plynem. Starší krásná zdobená budova, v přízemí tělocvična – plán ponechat, mladší panelová přístavba – plán zbourat, pokud se nenajde využití. Vlastník obec,“ je napsáno u tohoto objektu.

Lhostejný mnoha lidem jistě není ani další objekt, a to bývalý J-klub v Novém Jičíně. K němu je uvedeno: „Objekt se nachází v blízkosti centra města, nyní je opuštěn, vnitřní prostor v dezolátním stavu, základy dobré, lehce popraskané zdi, okna a dveře z části funkční, původní využití pro mládež jako Jclub (Jičínský club), vlastníkem byl svaz, v r. 2014 koupil soukromý vlastník - postupná rekonstrukce, nevyužito.“

Dá se očekávat, že ne všechny objekty v seznamu budou nějak využity. Již nyní je ale jisté, že některé využití určitě najdou.

Lucie Syrovatková 

 K TÉMATU 

Seznam brownfieldů na Novojičínsku

Bartošovice – Bývalý vojenský areál zámeček
Bartošovice – Vojenský areál Bartošovice
Frenštát pod Radhoštěm – Sklady civilní obrany
Fulnek – Bývalá škola
Fulnek – Klášter
Heřmanice u Oder – Areál bývalého koupaliště
Kopřivnice – Budova bývalé školy Náměstí
Kopřivnice – Pozemky u nákladového nádraží ČD
Nový Jičín – Bývalé zdravotní středisko
Nový Jičín – Bývalý J-Klub
Nový Jičín – Horní Nádraží
Nový Jičín – Neoficiální parkoviště Bezručova
Odry – Kravín Veselí
Odry – Rozestavěný kravín (Pod Tošovickým kopcem)
Odry – Vepřín Pohoř
Pustějov – Obecní dům
Příbor – Bývalá sýpka (silo)
Rybí – Areál živočišné výroby v Rybí
Rybí – Budova obchodu Věžička
Sedlnice – Stržínkův dvů
Sedlnice – Zámek Sedlnice
Studénka – AK 1324 s.r.o. (bývalá vagónka)
Studénka – Bývalá kuchyň a jídelna
Studénka – Bývalá ZŠ TGM
Studénka – Bývalé kino
Studénka – Bývalý byťák
Studénka – Hostinec na Šplíchově
Studénka – Kovárna v bývalém depu
Studénka – Parkoviště u hlavní vrátnice
Studénka – Starý zámek
Studénka – Štramberské mosty
Studénka – ZŠ Tovární
Trnávka – Administrativní budova+přístřešek
Velké Albrechtice – Opuštěný dům u rybníka
Velké Albrechtice – SUGAL s.r.o. Středisko rostlinné výroby
Vražné – Areál farmy Vražné, zadní část
Šenov u NJ – Areál Dřevoplast
Šenov u NJ – Vojenská ubytovna