Ale ani prodejna zákusků není zárukou toho, že návštěvníky nebude obtěžovat cigaretový kouř. Tak je tomu například v kopřivnické cukrárně poblíž tamního kulturního domu, kde si vevnitř mohou dospěláci v klidu „zapálit“. Naopak zcela nekuřácké prostředí i s dětským koutkem nabízí jedna kavárna v Novém Jičíně, která se nachází v blízkosti tamní komerční banky. Nový Jičín má i jednu restauraci, kde se dá pojíst bez vdechování cigaretového kouře.

Nekuřáckých restaurací je málo

NOVOJIČÍNSKO - Nekuřáckých restaurací je na Novojičínsku málo. Z devíti měst v okrese je restauračních zařízení pro nekuřáky pouze osm.

V některých městech navíc restaurační zařízení tohoto typu zřejmě nejsou vůbec. Alespoň o nich nevědí v městských informačních centrech. Nekuřácká restaurace tak s největší pravděpodobností chybí ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Bílovci a v Odrách. Většinou mají restaurace pouze vyhrazený prostor pro nekuřáky.

Nejvíce nekuřáckých restaurací má Kopřivnice

Největší počet nekuřáckých zařízení má město Kopřivnice. Provozovatelé jsou tu hned tři. „Sám jsem nekuřák. Navíc kamkoli přijdete, tak se tam kouří, proto se snažím vyjít vstříc nekuřákům,“ nastínil provozovatel restaurace na ulici Javorové v Kopřivnici Milan Černý.

Podobně je na tom i Martin Vavrečka z restaurace na ulici Antonína Dvořáka ve Studénce. „Jsem nekuřák a mám hodně kamarádů nekuřáků. Skutečnost je taková, že když jde nekuřák do kuřácké restaurace, tak okamžitě načichne,“ udává jeden z hlavních důvodů Vavrečka.

Nekuřácké restaurace vítají rodiče s malými dětmi

Mnoho těchto provozovatelů myslí také na mladší zákazníky. „Uvítají to hlavně rodiče s malými dětmi, a na ty jsme vlastně zaměřeni. Lidé většinou přijdou na jídlo, takže kuřáci to buďto tolerují, nebo si zajdou zakouřit ven,“ uvedla Lucie Kolibalová, provozovatelka pizzerie na náměstí ve Štramberku.

Jako další důvod pro zřízení právě nekuřácké restaurace uvádějí mnozí jejich majitelé zajištění vhodných podmínek ke stravování. „Máme malou restauraci, a kdyby se tady kouřilo, tak by pak jídlo lidem nechutnalo. V případě, že by naši zákazníci chtěli kouřit, mají k dispozici venkovní terasu,“ naznačila provozovatelka restaurace, která se nachází pod Javorníkem ve Veřovicích.

Nekuřáckých restaurací přibývá

O tom, že zájem o nekuřácké restaurace stoupá, svědčí i fakt, že mnoho z nekuřáckých restaurací otevřeli nedávno. „Tady ve Fulneku žádná taková restaurace nebyla, proto jsme se pro ni rozhodli. Navíc ji máme v prostorách kulturního centra, kde se nesmí kouřit, takže částečně i proto,“ doplnila Věra Čatkosová, vedoucí městského kulturního centra, při němž nekuřácká restaurace od letoška funguje.

Jediná nekuřácká restaurace v okresním městě

Pouze jedna nekuřácká restaurace se nachází v největším okresním městě Novém Jičíně na Křižíkově ulici. Její majitelka, Michaela Kamasová, zdůvodnila nekuřácké prostory jednoduše. „Mohou k nám bez problémů i maminky s dětmi. Kuřáci mají možnost zapálit si cigaretu na dvoře venkovního prostoru restaurace,“ vysvětlila s tím, že o ústupku pro kuřáky v období zimních měsíců rozhodně neuvažuje. „V žádném případě,“ sdělila rozhodně.

Obavu o zákazníky dotazované restaurace rozhodně nemají. Zastávají názor, že nekuřáků je dost a že jich bude přibývat a že cestu do nekuřácké restaurace si najde i kuřák.

Restaurace bez cigaret prý chtějí i kuřáci

NOVOJIČÍNSKO - Cigarety si mezi kuřáky vyžádají v České republice na 18 000 životů ročně. Z karcinogenního koktejlu, který vzniká s každou zapálenou cigaretou, ovšem neupíjí jenom samotný kuřák, ale i lidé, kteří se zdržují v jeho okolí.

Veřejnost se proti zavedení zákazu kouření v restauracích a barech nebrání. Nekuřáckým restauracím vyjádřilo v dubnovém výzkumu společnosti Median širokou podporu 64 procent respondentů. A to nejenom z řad nekuřáků, ale i samotných kuřáků, kterých by se zákaz negativně dotkl. Podle Kateřiny Langrové je dobrou zprávou i to, že zákon je téměř bezproblémově dodržován.

„Například v Irsku, které bylo zakouřenými bary pověstné, je podle současných údajů zákon bezproblémově dodržován v devadesáti osmi procentech všech restaurací. Irové navíc dali najevo, že vznik nekuřáckých restaurací a barů považují za nejvýznamnější věc, která se v jejich zemi za poslední rok stala,“ upozornila Langrová. Jozef Čupka ze Společnosti pro prevenci nemocí připomněl, že zákon o nekuřáckých restauracích nesměřuje proti závislým kuřákům. „Každý odborník si uvědomuje, jak může být závislost na nikotinu silná a jak složité je se jí zbavit. Bylo by ovšem nezodpovědné vystavovat karcinogennímu koktejlu i ty, kteří již s cigaretami skončili nebo nikdy nezačali. S rakovinou, infarktem srdce, mozkovou příhodou, žaludečním vředem, osteoporózou, snížením imunity, onemocněním plic nebo poruchami plodnosti si kvůli cigaretovému kouři nezahrávají jenom kuřáci, ale i ti, kteří sedí kolem nich.“

Nejužívanější drogy mezi školáky: alkohol a tabák

NOVÝ JIČÍN - Nejčastěji užívanými drogami mezi školáky jsou jednoznačně alkohol a tabák. Vyplývá to z loňské závěrečné studie o drogách, kterou vypracovali pracovníci sociálního odboru novojičínské radnice.

Výzkumu se na Novojičínsku zúčastnilo 1 462 respondentů ve věku 12 až 18 let ze základních a středních škol. „Nejnižší výskyt celoživotní zkušenosti s kouřením cigaret je u žákyň sedmých tříd. Naopak nejvyšší je u studentů vyšší odborné školy, jen každý desátý muž nikdy neokusil cigaretu,“ uvádí ve zprávě Antonín Urban, vedoucí sociálního odboru novojičínské radnice.

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce užívají cigarety studenti čtvrtých ročníků středních škol, každý čtrnáctý je silným kuřákem a vykouří více než deset cigaret denně. „Zarážející je skutečnost, že v sedmých třídách kouří denně 4,3 procenta chlapců a 1,5 procenta dívek,“ doplnil Urban s tím, že dívky na Novojičínsku kouří cigarety více, než je celorepublikový průměr, což je 29,6 procenta oproti 25,3 procenta.

„S velkým odstupem následuje nelegální marihuana a rozpustidla, hlavně u žáků základních škol. Učni druhých ročníků deklarují nejvyšší míru zkušeností s drogami,“ doplnil Urban. Podle odborníků užívání návykových drog často ovlivňuje i průměrná mzda v rodinách, která na Novojičínsku loni činila 17 623 korun, přičemž v republice byla 20 841 korun. Dalším faktorem vedoucím k užívání drog nezletilých a mladistvých je také nezaměstnanost rodičů a nižší sociální prostředí s tím spojené.

Žádné zvláštní podmínky

NOVOJIČÍNSKO - Žádné zvláštní hygienické podmínky nemusí splnit provozovatel nekuřácké restaurace.

„Provozovatel nekuřácké restaurace nemá podle zákona zvláštní povinnosti s výjimkou umístění textu zákazu kouření u vstupu,“ potvrdila Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Upozornila, že jinak ale zákon pohlíží na provozovatele restaurace s vyhrazeným prostorem pro kuřáky. „Ten musí kuřákům vyhradit zvláštní prostory a označit je jako prostor pro kouření. Tyto prostory mohou být vyčleněny stavebně, provozně, organizačně nebo jiným vhodným způsobem. Technické provedení platné právní předpisy neupravují,“ doplnila a dodala, že v takové restauraci musí být zajištěno větrání odpovídající požadavkům. „V místnostech, kde je povoleno kouření, se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o deset metrů krychlových za hodinu na osobu. Celkové množství přiváděného vzduchu se určuje podle nejvyššího počtu osob současně užívajících prostor,“ vysvětlila Šebáková, která pro zajímavost uvedla, že zákon nezná pojem kuřácká provozovna. „Ta nemůže právně existovat, neboť by bylo contra ratio legis, aby zvláštním prostorem pro kuřáky byla celá provozovna.“

Podle Šebákové neeviduje krajská hygienická stanice nekuřácké provozovny nějak zvlášť. „Většinou závisí na konkrétním provozovateli, zda vyhlásí svoji provozovnu za nekuřáckou, nebo nikoliv. Stav se většinou mění kontrolu od kontroly. Z minulosti máme informace o čtyřech nekuřáckých provozovnách na území okresu Nový Jičín, ale i zde se mohla situace od poslední provádění kontroly změnit,“ uzavřela.

 

Nekuřácké restaurace nemají nižší tržby říká Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku

Zkušenosti z Velké Británie, Belgie, Švédska, Norska, Litvy, Itálie nebo Austrálie ukazují, že hospodští o tržby rozhodně nepřišli, pokud vyhlásili svůj podnik za nekuřácký. Nejen o tom, že vliv nekuřáckých restaurací na ekonomické výsledky je pozitivní, hovoří Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku.

Jakou si myslíte, že má zákon o nekuřáckých restaurací šanci na prosazení?

„Záleží hlavně na tom, do jaké míry půjde zákonodárcům o ochranu zdraví našich občanů a dětí především, a do jaké míry se nechají ovlivnit lobbingem tabákových společností. Ty vědí, že právě zákaz kouření ve veřejných prostorách má velký vliv na sociální vnímání kouření a tedy i na to, zda děti budou začínat kouřit. Zjednodušeně řečeno, tabákové koncerny zákon připraví o nové zákazníky. Víme totiž, že devadesát procent kuřáků začíná kouřit před osmnáctým rokem. Věřím, že jasné argumenty, které mluví pro zákaz kouření v restauraci, padnou na úrodnou půdu nehledě na to, že tato opatření již lze považovat za evropský standard.“

Můžeme se po zavedení nekuřáckých restaurací těšit i na méně kuřáků z řad dětí a dospívajících?

„Ano, je prokázáno, že zákaz kouření ve veřejných prostorách je druhým nejúčinnějším opatřením, jak můžeme snížit počet kuřáků v populaci - hned za cenou cigaret. Nejen že je to motivací pro stávající kuřáky kouření zanechat, ale především má vliv na budoucí potenciální kuřáky. Mimochodem, jak chceme dětem vysvětlit, že normální je nekouřit, chováme-li se my dospělí úplně opačně?“

Jaká si myslíte, že bude reakce českých kuřáků po zavedení nekuřáckých restaurací?

„Myslím, že obdobná jako v jiných zemích. Zavedení nekuřáckých restaurací probíhá v zemích, které je uzákonily, mnohem hladčeji, než se předpokládalo. Kuřáci chodí do restaurací a barů dál, jen na vykouření cigarety odcházejí mimo podnik, aby neohrožovali ostatní hosty. Myslím, že kuřáci jsou mnohem tolerantnější a ohleduplnější, než jak může působit dojem získaný z médií, kde se vyjadřuje především malá skupina těch, kdo nejsou ochotni brát ohled na zdraví a svobodu druhých.“