Na začátku 19. století zde nechal vybudovat trojkřídlý zámek rod Eichendorfů. Zdejší zeleň má dnes rozlohu bezmála sta hektarů. Od roku 1844 byl sídlem rozsáhlého panství zámožné rodiny Rothschildů, kteří byli jeho vlastníky až do roku 1945. Rothschildové celý zámecký areál náležitě vyšperkovali, včetně rozšíření a zvelebení anglického parku, který je jedním z největších v českých zemích a jehož návštěva patří k velkým zážitkům.

Zámek Doksy
Doksy ožívají. Zámek nabídne tříplátnové kino i dotykové obrazovky

Vlnitý terén, skupiny mohutných platanů, dubů i osamělých stromů dodávají parku na impozantnosti, cestičky umožňují romantické procházky s neopakovatelnými průhledy z jednoho palouku do druhého. Významným prvkem parku jsou vodní plochy a pozůstatky romantických staveb, například vodní bazén s figurální plastikou, tzv. Neptunova kašna, vstupní brána se sochami, tři romantické mosty a mnoho dalšího. To vše dělá z Šilheřovic vyhledávané místo výletů pro turisty z Moravskoslezského kraje i z blízkého Polska.

Jak evropské fondy pomáhají přes hraniceZdroj: MMR

Park je proslulý i svým golfovým hřištěm provozuje ho Park Golf Club Ostrava, který je součástí TJ Ostrava a s tisícovkou členů je jejím největším oddílem.

„V letech 1968 až 1969 zde vyrostlo třetí osmnáctijamkové hřiště v tehdejším Československu po Mariánských Lázních a Karlových Varech, a to převážně svépomocí prvních členů klubu. Vyniká vzácnou symbiózou golfu, parku a kulturních památek,“ říká Jaroslav Dusílek, ekonom klubu, a zve nás do klubovny, kdysi Palmového skleníku, který před úplným zničením zachránili právě zdejší golfisté a po rekonstrukci v letech 1976 až 1981 si zde zřídili klubovnu.

„V letech 2016 až 2017 prošla v rámci projektu ,Šilheřovice a Krzyżanowice, místo odpočinku a aktivity‘, spolufinancovaného z fondů EU, konkrétně programu Interreg V-A Česká republika Polsko, rozsáhlými úpravami, bez radikální rekonstrukce by funkci vstupního objektu do areálu šilheřovického parku rozhodně plnit nemohla,“ pokračuje Jaroslav Dusílek, který je společně s kolegou Robertem Vittem hlavou projektu.

„Obec Šilheřovice a gmina Krzyżanowice v programu Interreg dlouhodobě spolupracují a mají za sebou nespočet úspěšně realizovaných projektů. Jedním z příkladů velmi dobré spolupráce je zmiňovaný projekt, kde vedoucím partnerem je česká strana. Pro obec a okolí bude mít jistě velký přínos v oblasti turistiky,“ přidává se starosta Šilheřovic Radek Káňa.

Podepsal se zub času

Po chvíli míříme k další výrazné památce rekonstruované v rámci projektu, kterou je Neptunova kašna. Na jejím romantickém vzhledu se výrazně podepsal zub času, přírodní podmínky i někteří neukáznění návštěvníci. „Havarijní stav si vyžádal rekonstrukci, stavebně a restaurátorsky se na ní podílí firma Fichna a Hudeczek z blízké obce Píšť, restaurátorské i sochařské práce jsou dílem akademického sochaře Jakuba Gajdy.

Datum ukončení rekonstrukce je plánováno na 2. polovinu roku 2020, původní termín byl rok 2018, ale na opravu jsme našli zhotovitele až napotřetí, proto jsme museli požádat o prodloužení termínu pro její realizaci, a tím i prodloužení termínu pro dokončení celého projektu. Pro firmu z Píště to není první akce v Šilheřovicích, rekonstruovala i zdejší kulturní dům,“ vysvětluje Robert Vitt.

Projekt v číslech - ŠilheřoviceZdroj: MMR

V rámci projektu se firma spolu se sochařem Gajdou podílí i na Kančí bráně, jedné ze vstupních bran do šilheřovického parku, a to včetně rekonstrukce mostu, který je v podstatě součástí této brány. Restaurátorské práce jsou pak realizovány zejména na dvou sousoších Hon na jelena a Hon na kance. Dalším objektem je pak Ostravská brána, jejíž kovaná křídla jsou zřejmě nejstarší památkou v areálu parku, tepaný letopočet 1716 ukazuje, že křídla brány byla do Šilheřovic přivezena z jiného místa.

Zahrady jižní Moravy
Nejen levandulová farma. Web ukazuje krásy zahrad a parků jižní Moravy

Během své existence tak Park Golf Club Ostrava nejen přivedl golf na Ostravsko, získal pro něj celé generace sportovců, ale také významně přispěl k záchraně jednoho z nejhodnotnějších anglických parků u nás a díky společnému projektu přispěje k rekonstrukci a renovaci významných historických památek u nás i v polském příhraničí.

Člen prezidia a ekonom Park Golf Clubu Šilheřovice Jaroslav Dusílek: Naším cílem je vytvořit ucelený komplex

Bylo těžké zapojit do projektu historii, kulturu a vlastně zajímavý příběh?
Rozsáhlá území šilheřovického zámeckého parku náš klub udržoval padesát let, park ale potřeboval zásadní revitalizaci a investici. Už v roce 2005 jsme měli připraven projekt revitalizace šilheřovického parku, k jeho realizaci však z důvodu nedostatku finančních prostředků, tehdy občanského sdružení TJ Mittal Ostrava, nedošlo. Až v roce 2010 byl tento projekt „oprášen“ s cílem ucházet se o dotační podporu v programu ministerstva pro životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí. Se žádostí o finanční dotaci jsme tehdy ani nadvakrát neuspěli. Důvodem neúspěchu byla námi vykonávaná činnost v jeho prostorách – hra golfu. Přitom nebýt golfistů, tak by park, přístupný veřejnosti, nebyl udržován.

Revitalizace parku však pokračovala i přesto…
Dotovali jsme ji z vlastních zdrojů, až v roce 2015 nám obec Šilheřovice doporučila, abychom se spojili se sousedními Krżyzanowicemi, kde je pozůstatek usedlosti a pozdějšího zámku s parkem a polská strana hledá partnera k realizaci projektu v eurofondovém programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Do přeshraničního projektu jsme nakonec vstoupili jako vedoucí partner a napodruhé jsme projektovou žádost připravili tak, že při výběru projektů k finanční podpoře uspěla. Prostudovali jsme historii panství Eichendorffů, kteří měli své sídlo v Krzyżanowicích i Šilheřovicích, vzpomínka na tento odkaz a vlastně na jedno panství byla inspirující.

Jaroslav Dusílek, člen prezidia a ekonom Park Golf Clubu OstravaZdroj: DeníkKteré aktivity budou v projektu realizovány?
Rekonstrukce bývalé oranžerie v Šilheřovicích je dokončena, na polské straně v Tworkowě se rekonstruuje bývalá vozovna, oba objekty budou sloužit jako vzdělávací, sociální a technické zázemí, místo odpočinku pro návštěvníky. Dále bude vybudována společná naučná stezka s informačními tabulemi o historii obou obcí, o flóře i fauně jejich parků, včetně informace o zvláště chráněném území v parku šilheřovickém. A také o významném členu rodu Eichendorffů – Josephovi – , který je považován za nejvýznamnějšího básníka Slezska. A třetí částí projektu je oprava historických památek na naučné stezce. V Šilheřovicích jde o kašnu se sousoším Neptuna a dvě vstupní brány, Kančí a Ostravskou, v Tworkowě pak o opravu věže zámku, která bude sloužit i jako vyhlídka.

Park v Šilheřovicích je revitalizován již řadu let podle schválené dokumentace ve vlastní režii Park Golf Clubu a TJ Ostrava, na polské straně s revitalizací parku začínají…
Spolupráce probíhá i v tomto směru, my jim poskytujeme své zkušenosti v této oblasti, Poláci zase nám s informačními tabulemi, stezkou pro cyklisty. Scházíme se, když je potřeba, společné záměry jsme konzultovali už v přípravě projektu.

IPR Praha
Turisté i obyvatelé. Data pomohou zjistit, jak se lidé pohybují po Praze

Budou se obě části naučné stezky lišit?
Stezka je pojmenována po Johannu Friedrichovi von Eichendorff, který strávil dětství v tworkowském zámku, v Tworkowě je i pochován. Stezka ve své tworkowské části nabídne i možnost využití doplňkových elementů pro volnočasové aktivity a rekreaci, včetně Kneippova chodníku, v Šilheřovicích může návštěvník zhlédnout zámek i další objekty vystavěné v parku.

Aby mohla vzniknout společná naučná stezka byla zapotřebí provést revitalizaci parku v Tworkowě…
Projekt je prvotně určen turistům a těm návštěvníkům, kteří se díky revitalizaci mohou seznámit s historií i současností obou parků a obcí v jejichž katastru se nachází, dozvědí se o principech kompozice anglického parku, o skladbě dřevin v něm, pochopí vliv neodborných zásahů a nedostatečné péče na stav parku. Naším cílem je vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních i kulturních atraktivit a sportovního vyžití.

100 000 projektů pro lepší ČeskoZdroj: MMR