Že Ostravanům není budoucnost a rozvoj města jedno, dosvědčuje jejich obrovská účast na představení záměru propojit centrum města s Dolními Vítkovicemi novou čtvrtí, která pomůže zlepšit image Ostravy i její metropolitní roli. Vizi prezentovala sedmička vyvolených ve středu večer v multifunkční aule Gong pro 1500 lidí, kterou zájemci téměř z poloviny zaplnili - viz fotogalerie výše.

Velkolepý bulvár s tramvají

Urbanistickou studii možného využití území pro město zpracovali renomovaní architekti v čele s Romanem Kouckým, který zpracovával též metropolitní plán města Prahy a navrhoval například i „ohnivý“ most přes Ostravici u Černé louky. Také ta by spolu s Dolními Vítkovicemi měly projít velkou proměnou a záměr nové čtvrti Pod Žofinkou doplnit.

Lokalita Pod Žofinkou má být novou spojnicí mezi Dolními Vítkovicemi a centrem města, která má pomoci dotvořit.Lokalita Pod Žofinkou má být novou spojnicí mezi Dolními Vítkovicemi a centrem města, která má pomoci dotvořit.Zdroj: MAPPA

„Mělo by to být obytné území, proto se počítá se spoustou bytů, kde se ale musí i pracovat, aby území žilo 24 hodin denně, proto jsou v záměru i výškové domy administrativního charakteru,“ vysvětlil zpracovanou studii Roman Koucký, který podle svých slov klad zvýšený důraz na aleje v ulicích, počítá i s novou spojnicí – městskou třídou v délce 1,6 kilometru, pro niž se už nyní, zdá se, vžilo označení 1. míle. Ta má být velkolepým, 36 metrů širokým bulvárem s tramvají, která by z Ruské ulice pokračovala kolem Světa techniky a po novém bulváru směrem na Černou louku.

Výstavba nového nákupního centra v Ostravě-Přívoze, 21. dubna 2022, ulice K Lávce.
Výstavba nového nákupního centra v Ostravě-Přívoze finišuje. Co zde najdete?

Celé dotčené území má rozlohu sto hektarů, samotný brownfield Pod Žofinkou, který má být srdcem čtvrti, bezmála dvacet hektarů. Jsou zpracovány tři scénáře zástavby a zalidnění území, ten optimální počítá s více než 7,5 tisíci bydlícími obyvateli a celkem s asi 12,5 tisíce přítomnými lidmi, tedy včetně pracujících.

Co bude dál?

„Na brownfieldy je možné dívat se jako na problém či slabost města, ale já lokalitu Pod Žofinkou v tomto bodě vidím jako velkou, skutečně velkou příležitost, jak zkompaktnit město a přiblížit ho přírodě,“ řekl na setkání ostravský primátor Tomáš Macura, který věří v nastíněné smysluplné využití lokality. „Je důležité, aby se neopakovaly některé špatné příklady z minulosti, všichni dobře víme, jak měla původně vypadat Karolina, a jak vypadá dnes,“ zmínil primátor.

Snímky z natáčení prvního celovečerního filmu Tří tygrů mířící do kin. Jmenuje se Tři tygři ve filmu: Jackpot. Kina jej uvedou od 26. května.
Nová komedie Tří tygrů z Ostravy bude zběsilá, podívejte, co vás v kinech čeká

Pokud zastupitelé v červnu záměr schválí, bude se studie v následujícím zhruba roce a půl dále rozpracovávat tak, aby v letech 2024 nebo 2025 mohl začít projektová příprava a výstavba prvních budov, to už by mohly být známy dílčí informace o nákladech a možných dotacích. Celé území by se mělo otevřít směrem k řece, kde se počítá s využitím jejího potenciálu, a lesům ve Slezské Ostravě. Kus přírody ale naskytne přímo samotné území, srdce čtvrti Pod Žofinkou má být čistě zelené a tvořit ho má velký městský park.

Vizualizace nové lávky přes Ostravici.Vizualizace nové lávky přes Ostravici.Zdroj: AP Atelier/Josef Pleskot

Nové Dolní Vítkovice

Proměnou projde i Černá louka a z druhé strany časem i Dolní Vítkovice za Světem techniky a Národním zemědělským muzeem. V koordinaci s projektem Pod Žofinkou zdejší plány takzvaného městoparku prezentoval dvorní architekt Dolních Vítkovic Josef Pleskot. A nebyl by to on, aby veřejnost nešokoval. Tentokrát městem nad zemí.

„Obytné prostory by měly být nad zemí, propojené koridory, čímž by vznikl jakýsi rozptýlený hotel pro časově omezené bydlení. Na povrchu by se jen pohybovali pěší, byly by tam parky, zahrady, nějaké menší objekty. Dopravu můžeme uklidit do podzemí,“ představil Pleskot vůbec poprvé svůj plán dobudování Dolních Vítkovic, který by se měl začít fyzicky realizovat po roce 2031, kdy skončí pronájem plochy festivalu Colours of Ostrava.

Na Dolní Moravě se na jaře otevře největší visutá lávka pro pěší na světě.
Nejdelší visutý most na světě. Dolní Morava otevře v květnu unikátní atrakci

Ostrava má udělat další krok směrem k nadregionální metropoli, s realizací všech plánů v oblasti se počítá pro období delší než patnáct let a mísit se tam má veřejný (infrastruktura, doprava, některé objekty) i soukromý sektor. Deník bude téma po částech nadále představovat.