Český institut pro akreditaci se rozhodl uznat vysokou odbornost služeb, které svým pacientům poskytuje oddělení, a zejména pak laboratoř klinické biochemie a hematologie v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně. Udělil jí proto prestižní akreditaci evropského standardu.

Akreditace je pro klienty a pacienty zařízení důkazem, že služby poskytované tímto pracovištěm jsou na velmi vysoké úrovni. „Aby naše oddělení akreditaci získalo, muselo splnit jednak kritéria systému managementu kvality a dále také odborné požadavky zahrnující fázi před vyšetřením vzorku, vlastní analýzu a postupy po analýze vzorku. Během akreditace byly hodnoceny vybrané analýzy, včetně systému interní a externí kontroly kvality," uvedla manažerka kvality Nemocnice Nový Jičín Olga Sekerášová. Vzápětí dodala další aspekty hodnocení: „Velký důraz byl kladen také na personální, organizační a technické zabezpečení všech činností. Potvrzení způsobilosti je tak pro naše oddělení velmi důležité, neboť se jím potvrdila kvalitní práce celého týmu pracovníků oddělení, kteří se na náročném procesu podíleli."

Získání takovéto akreditace je navíc dobrým signálem především pro klienty, kteří si chtějí být jisti vysokou odbornou úrovní pracoviště, jež navštěvují. Tím oceněné pracoviště bezesporu je.

Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí laboratorního komplementu Nemocnice Nový Jičín. Základním úkolem oddělení je poskytovat vyžádané základní i specializované diagnostické služby pro pacienty hospitalizované na odděleních nemocnice, ale také pro pacienty praktických lékařů a ambulantních specialistů v regionu.