Podle novojičínských lékařů je vyšetření novým ulturazvukem zcela bezbolestné. Přístroj nemá nejen žádné nepříznivé účinky na organismus, echokardiografické vyšetření lze tedy kdykoli opakovat, a je také schopen prokázat srdeční onemocnění a jeho funkční poruchy. K tomu slouží několik typů sond, které se přikládají na hrudník. „Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující se obrázek srdečních stěn a struktur, jako například srdečních chlopní. Vyšetření tak umožňuje v excelentní kvalitě zobrazit jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich strukturu, velikost a funkci," přiblížil možnosti nového přístroje zástupce primáře dětského oddělení Hynek Canibal.

Sondy jsou rozlišeny podle věku pacienta na novorozenecké, pro větší děti, pro dospělé a na speciální břišní sondu, která slouží k vyšetření plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství. V tomto případě se provádí ve spolupráci s gynekologickou ambulancí, a to kvůli časné diagnostice srdečních vad plodu. „Srdeční vady připadají na 8 porodů z 1000 a jsou jedny z nejčastějších problémů v těhotenství," uvedl Hynek Canibal s tím, že diagnostika srdeční vady je proto velmi důležitá. „Pokud se vada včas potvrdí, je možno rozhodnout, kde se miminko narodí. V případě závažné srdeční vady na specializovaném pracovišti, v ostatních případech na dobře technicky a personálně vybavených porodních a novorozeneckých odděleních. Podmínkou je, aby na těchto pracovištích byl k dispozici erudovaný dětský kardiolog, který pak rozhodne po dalších vyšetřeních o formě a frekvenci dalšího sledování. Výhodou takového postupu je skutečnost, že narození dítěte s vadou není překvapením, ale očekávanou událostí, na kterou je možno se daleko lépe připravit," doplnil lékař vzápětí.

Během vlastního vyšetření leží pacient na vyšetřovacím lehátku. Běžné vyšetření přitom trvá 15 až 45 minut, načež získaná data ultrazvuk zpracuje, analyzuje a archivuje.

Díky novému ultrazvuku, který patří mezi špičku v přístrojích pro dětskou kardiologii, může dětské oddělení novojičínské nemocnice, jež je členem skupiny Holdingu Agel, nyní nabídnout komplexní dětskou kardiologickou péči. „V současné době dochází k obnově a zlepšení dalšího přístrojového vybavení. K dispozici máme, kromě nového ultrazvuku, také dva přístroje pro dlouhodobé monitorování krevního tlaku. Ty vedle dětské kardiologické ambulance využívá i dětská nefrologická ambulance a samozřejmě podle potřeby také další oddělení. Díky moderním přístrojům se zrychluje celý proces diagnostiky, což v řadě případů zkracuje pobyt dítěte na lůžku. Pokud k tomu navíc přičteme i vybavení na provádění zátěžových vyšetření typu ergometrie, jsou možnosti diagnostiky skutečně komplexní," dodal na závěr zástupce primáře.