Huť vedl do konce loňského roku generální ředitel Pascal Genest. Poté co z osobních důvodů odešel, převzal jeho funkci dočasně Paramjit Kahlon, který je generálním ředitelem hutí a těžebních podniků skupiny Liberty Steel Group, do níž ostravská huť patří. Nyní přebírá vedení LO Ivanov, ve své funkci bude podřízen představenstvu firmy.

„Budu pracovat společně se zaměstnanci, vedením a našimi partnery na tom, abychom huti zajistili budoucnost, která spočívá ve výrobě zelené oceli a uhlíkové neutralitě. Budeme usilovat o to, abychom co nejdříve postavili nové hybridní pece a zajistili připojení k síti velmi vysokého napětí, což je jádrem transformace Liberty Ostrava,“ uvedl Ivanov.

Kahlon uvedl, že ví, že je Ivanov schopen efektivně vést LO k dalšímu rozvoji. „Věřím, že povede ostravský tým směrem k optimalizaci výroby a naplnění vize podniku dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality,“ uvedl Kahlon.

LO vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců. Od roku 2019 patří do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.