Rozhodl o tom Vrchní soud v Londýně.

OKD uplatnila důkaz o dluhu v rámci likvidace NWR v Anglii, ve kterém namítala porušení předpisů v souvislosti s vyplácením dividend OKD. Likvidátoři NWR tento nárok zamítli, přičemž své rozhodnutí řádně a detailně odůvodnili. Ani OKD, ani insolvenční správce OKD Lee Louda, se proti tomuto rozhodnutí neodvolali.

V době, kdy byly dividendy deklarovány, byla společnost NWR kótována na londýnské, varšavské a pražské burze a jejím hlavním akcionářem byla britská společnost CERCL Mining BV, která v té době držela 63,65 procenta akcií v NWR.

Společnost CERCL Mining B rozhodnutí londýnského Vrchního soudu vítá. „Důkazy u soudu jednoznačně prokázaly, že NWR platně rozhodovala a řádně vyplácela dividendy. OKD a Lee Louda měli možnost řádně uplatnit své nároky u pravomocného soudu v Anglii, což neudělali,“ okomentoval rozsudek ředitel společnosti CERCL Derk Stikker.

Insolvenční správce OKD Lee Louda ovšem podal u českého soudu žalobu, ve které tvrdí, že CERCL (prostřednictvím NWR) měl neoprávněný prospěch z dividend vyplacených společností OKD v květnu 2011 a květnu 2012.

V této křižovatce dochází ke kolizím při odbočování na Šumbark, nebo při vyjíždění ze Šumbarku.
Z Ostravské už nebude možné odbočit na Šumbark