Shodou okolností téměř současně nabyla právní moci rozhodnutí, která zásadně ovlivní dopravní infrastrukturu a změní současný vzhled Krnova i Bruntálu. Východní obchvat Bruntálu získal stavební povolení koncem srpna 2022. Územní rozhodnutí na stavbu západního obchvatu Krnova nabylo právní moci v polovině září 2022. Obchvaty Krnova i Bruntálu jsou stavbami, které se připravovaly několik volebních období. Zásadně změní dopravní napojení a ovlivní rozvoj obou měst v budoucích dekádách. Jedná se o největší státní investice a nejvýznamnější stavby v novodobé historii Krnova i Bruntálu.

Větrná elektrárna, ilustrační foto.
Postaví v Zátoru u Krnova větrnou elektrárnu? Obec chce jít kupředu a jedná

K nejdůležitějším již realizovaným dopravním projektům v roce 2022 patřila stavba cyklostezky z Bruntálu ke Slezské Hartě. Jde o etapový projekt. První, nejdelší úsek cyklostezky z Razové na hráz přehrady už je dokončený. Jde o starý dluh státu vůči obcím na březích Slezské Harty. Je politováníhodné, že stát jako investor stavby nemyslel na rekreační stezky pro turisty a cyklisty už ve fázi projektování nové přehrady.

Napřímí linhartovské zatáčky

K nejnebezpečnějším silničním úsekům na Krnovsku patří takzvané linhartovské zatáčky. Pomníčky kolem krajnice připomínají, že mnohé dopravní nehody mezi Krásnými Loučkami a Městem Albrechtice nekončí jen hmotnou škodou. Obchvaty Krnova a Bruntálu stejně jako narovnání nepříjemné zatáčky dlouhodobě prosazuje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.  Ředitelství silnic a dálnic v roce 2022 konečně získalo stavební povolení.

Ilustrační foto.
Hledaný šestnáctiletý hoch z Bruntálu. Pátrání skončilo

Nově předložená silnice I. třídy kolem Linhartov bude dlouhá 1,89 kilometru. Její hlavní výhodou bude plynulé směrové i výškové vedení. Průjezd kolem Linhartov bude pro řidiče bezpečnější a komfortnější než v zatáčkách, kde čelí odstředivé síle. Nový úsek povede mimo zastavěnou oblast. Odhadované náklady na zhotovení této stavby se pohybují kolem částky 116 milionů korun. Stavební práce by měly podle začít letos nebo v přespříštím roce. Stavbu projekčně připravovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR od roku 2015. Majetkoprávní vypořádání pozemků se rozběhlo v dubnu 2022.

Obchvat Krnova z listopadu 2021:

„Poděkování si zaslouží zejména privátní vlastníci dotčených pozemků, kteří státu při výkupech vyšli vstříc,“ komentoval situaci tajemník Sdružení Martin Dostál.

Západní obchvat Krnova

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 dlouhodobě prosazuje modernizaci silničního tahu mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. Kromě řešení linhartovských zatáček a přípravy řady staveb na Opavsku a Ostravsku Sdružení usiluje také o obchvat Petrova dolu v Krnově, napřímení Petrovické ulice u hraničního přechodu v Krnově, obchvat Skrochovic, aktualizaci obchvatu Města Albrechtic, nebo aktualizaci studie na napřímení nepříjemných zatáček u Damašku a Pitárného.

Vzpomínky na Svatoslava Böhma z archivu Deníku.
Zemřel krnovský výtvarník Svatoslav Böhm, loučení bude na Cvilíně

Samostatnou kapitolou je velký západní obchvat Krnova, u kterého bylo v květnu 2022 zahájeno územní řízení. Západní obchvat Krnova převede zejména kamionovou dopravu mimo obydlenou zónu města. Projektovou dokumentaci si za více než 700 tisíc korun nechalo vypracovat město Krnov. Chce tak urychlit stavbu nové silnice, která odkloní dopravu, aby ulehčila jak ulici Partyzánů, tak centru Krnova. Město Krnov plánuje na své náklady západní obchvat přemostit dvěma lávkami pro pěší a cyklisty. Budou na modré turistické značce mezi Ježníkem a Bezručovým vrchem s Mohylou a na vycházkové trase, jež vede z Kabátova kopce na ježnickou rozhlednu. Stavba obchvatu za víc jak 1,2 miliardy korun by mohla začít v roce 2027.