Prvních sedmnáct kusů transportérů Pandur II vyrobila a předala ve středu 30. září české armádě rakouská firma Steyer. To je však jen hrstka z toho, co se do rukou armády dostane. Celková výše zakázky na dodávku transportérů a logistického a výcvikového zabezpečení totiž činí 14,399 miliardy korun. Smlouva pak počítá s dodávkou 107 kusů kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů Pandur II. V konečné fázi se pak budou vojáci vozit ve dvaasedmdesáti transportérech Pandur vyrobeného v šesti modifikacích.

VOP vyrobí třináct vozidel

Během příštího roku by VOP 025 v Šenově u Nového Jičína měl vyrobit dalších 13 kusů těchto vozidel. Podle slov ředitele VOP 025 Adolfa Veřmiřovského je tento projekt v dějinách podniku tím nejdůležitějším. „Náš podnik má třiašedesátiletou tradici a během této doby se podílel na celé řadě projektů pro armádu. Tento je však jeden z nejvýznamnějších a chci ubezpečit, že náš podnik udělá maximum a splní závazky tak, jak smlouva říká,“ ubezpečil Veřmiřovský.

Jak nastínil při slavnostním předání první várky Pandurů II do rukou armády náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, jsou tyto obrněné transportéry v české armádě potřeba. „V současné době nemá česká armáda k dispozici moderní kolový obrněný transportér a jeho zavedením do výzbroje se zvýší schopnosti české armády plnit stanovené úkoly,“ řekl Picek. Jedním dechem dodal, že tato vozidla budou v nejbližší době používána při zahraničních misích například v Afghánistánu. „Transportéry budou používány nejen jako prostředky průzkumu a monitorování, ale jejich použití může být rozhodující při řešení krizových situací nevojenského charakteru, jako jsou například povodně či průmyslové havárie,“ nastínil Picek s tím, že transportéry Pandur II mohou sloužit i jako vysoce mobilní prostředky pro evakuaci osob z ohrožených oblastí.

Armáda se konečně modernizuje

V současné době využívá česká armáda bojová vozidla, která jsou na pásech. Pandur II je však nová technologie, vyráběná po celém světě, navíc ve špičkové kvalitě. Pro Armádu České republiky končí tímto okamžikem doba několikaletého čekání na moderní techniku. „Konečně jsme se dočkali,“ ulevil si spokojeně Picek.

Letos získala armáda do svých rukou celkem 17 vozidel, přičemž během příštího roku by jich mělo přibýt dalších 13. V roce 2011 se pak počítá se 32 kusy a poslední várka pěti transportérů zakotví u armády v roce 2013. „Nyní bude probíhat výcvik vojáků. Jak dlouho bude probíhat záleží na několika faktorech. Mimo jiné také na kvalitě konkrétních lidí. S nasazením nového kolového obrněného transportéru v zahraničních operacích Armády České republiky však předběžně počítáme v průběhu příštího roku,“ dodal Picek.