Roman Buryjan, předseda představenstva společnosti Mateiciuc při slavnostním otevření nového provozu přiznal, že ještě je třeba dokončit řadu věcí. „Přesto jsme dnešní setkání zorganizovali. Domnívám se, totiž, že ve firmě, která usiluje o rozvoj, je pořád něco rozdělaného," uvedl Roman Buryjan.

Jak dále řekl, posledním květnem firma ukončila investiční etapu, kterou zahájila v roce 2007, a to zejména strojní a stavební za více než 150 milionů korun. „Přitom většina prostředků je z firemních zdrojů, zčásti firma využila bankovní úvěr a část financí je hrazena z evropských investičně rozvojových projektů," upřesnil předseda představenstva.

V současné době má firma 25 převážně nových linek, osm vstřikolisů a další obslužná zařízení. „Projekt vývojového střediska stavebních profilů byl finančně nejnáročnějším ze všech projektů. Spadá do něj výstavba této haly, dodávka linky, dodávka obslužných zařízení, jako je chladící zařízení a dodávka několika dalších strojů," pokračoval Roman Buryjan, jenž zdůraznil, že uvádět na trh nové výrobky a inovovat výrobní procesy je jeden ze strategických cílů společnosti Mateiciuc. „Důležitým předpokladem pro to je vlastní vývojová činnost, kterou naši zaměstnanci doposud dělali v nevyhovujících podmínkách. I přesto jsme každoročně dokázali na trh uvádět nové produkty, z nichž řada je chráněna patentem," připomněl Roman Buryjan.

Ten také poděkoval pracovníkům, kteří na stavbě a zprovoznění centra se nejvíce podíleli a podotknul, že vývojové centrum přinese i nové pracovní příležitosti. V současné době má firma více než osmdesát kmenových zaměstnanců, další pro ni pracují v jejím areálu jako samostatné subjekty.

Slavnostní otevření vývojového centra zpestřilo vystoupení dětí z místní mateřské školy a také barmanská show.