Ve čtvrt na tři odpoledne, kdy byl naplánován začátek akce, se ozval zvuk sirény, slyšet bylo i řehtačky. Hutníci o sobě dali nahlas vědět. Vítězslav Prak, předseda základní organizace AMO ČR, která zastupuje 1200 hutníků, si vzal megafon a pozdravil účastníky demonstrace.

„Přišli jsme protestovat proti neoprávněnému odnímání odměn. Zaměstnanci středojemné válcovny nedostali za 3. čtvrtletí vyplaceny prémie. My tvrdíme, že to je proti prémiovému řádu. Někteří nás od protestu odrazovali, že nepřijdou lidi. A vy jste přišli,“ pochválil hutníky odborář.

A ocenil, že pracovníky zmíněného provozu přišli podpořit i valcíři, koksaři, pecaři i zaměstnanci dalších provozů huti.

Nad hlavami drželi transparenty Konec levné práce, Méně lidí=méně peněz či Vyplaťte nám prémie i další.
Vítězslav Prak na závěr přečetl i prohlášení. Kromě požadavku na vyplacení už zmíněných prémií hutníci odměnili souhlasnými výkřiky i další věty: „Vyjadřujeme nesouhlas s dalším snižováním počtu zaměstnanců. Na zaměstnance jsou kladeny stále vyšší nároky nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Odmítáme být levnou pracovní silou pana Mittala.“

Těsně před ukončením demonstrace se odborář zeptal účastníků, jestli podpoří i další akci, když to bude potřeba. Hlasitý křik jej ujistil, že ano.

Obdobný názor měli i dva z protestujících hutníků, které Deník oslovil. „Jsme koksaři, ale přišli jsme podpořit kolegy. Dneska nedostanou prémie oni, příště třeba my. To si nemůžeme nechat líbit. Musíme ukázat, že nejsme ovce,“ shodli se v odpovědi oslovení hutníci.

Důvodem nevyplacení odměn pro 300 pracovníků středojemné válcovny bylo to, že ve 3. čtvrtletí došlo v tomto provozu ke smrtelnému úrazu agenturního zaměstnance. Mluvčí AMO Barbora Černá už dříve uvedla, že o nevyplacení kvartálních prémií pro provoz středojemné válcovny rozhodlo vedení podniku v souladu s platným prémiovým řádem.

„Bylo nutné vyvodit důsledky z toho, že cíl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců nebyl dosažen, a tedy nebyla splněna ani kritéria pro vyplacení souvisejících prémií. Odměna nebyla vyplacena pouze za čtvrtletí, ve kterém k tragédii došlo,“ dodala mluvčí huti.

Vizualizace budoucí podoby jatek.
Jatka získají kabát polského architekta
Tento klub dívka před svou smrtí navštívila. Zde její stopy končí. O několik hodin později byla nalezena mrtvá v lese.
Vrah dvacetileté dívky unikl pozemskému trestu