Srovnávací výzkum Město pro byznys, kterého se jen letos zúčastnilo 205 měst a 22 pražských městských částí, vyhlašuje týdeník Ekonom již čtvrtým rokem. Cíl je jasný – najít město, které je ideální pro podnikání.

Ve středu 7. září proběhlo v Ostravě vyhlášení krajského vítěze, jímž se staly Odry. Podařilo se jim zvítězit mezi dalšími 22 městy s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Druhé místo patřilo Třinci a třetí Opavě, loňskému vítězi.

Odrám se již od začátku průzkumu dařilo zabírat nejvyšší pozice v kraji. V roce 2008 to bylo 2. místo, o rok později se propadly na 4. a loni se opět skvěly na 2. místě. Rok 2011 je však vůbec prvním rokem, kdy se umístily v čele tabulky. Odry si vedly dobře například v oblastech jako rating obce nebo získávání dotací v přepočtu na jednoho obyvatele. „Samozřejmě v některých oblastech, jako podnikatelské prostředí, jsme na tom byli hůř z hlediska nezaměstnanosti,“ pronesl starosta Pavel Matůšů k zastupitelům, kteří se sešli ve středu odpoledne na řádném zasedání. Vítězství Oder v průzkumu Město pro byznys 2011 si od nich vysloužilo pochvalný potlesk.

Odry však uspěly nejen ve výše jmenovaných oblastech, jejich klady spočívají podle průzkumu v kvalitě lokality a také v cenových podmínkách, kde se hodnotila mimo jiné cena bytů, pozemků či výše poplatků uložených podnikatelům. Tito se do průzkumu rovněž zapojili a na základě telefonického výzkumu hodnotili podnikatelské prostředí, přístup městského úřadu nebo dostupnost vhodné pracovní síly. „V čem jsme hlavně uspěli a čeho si já osobně velice cením, bylo hodnocení místních podnikatelů přístupu radnice. Myslím si, že je to dobré hodnocení, protože jsme ho nemohli nijak ovlivnit, nevěděli jsme, koho se budou ptát,“ dodal Pavel Matůšů.

Uspět ve srovnávacím výzkumu není jednoduché. Města jsou vyhodnocována na základě 50 kritérií, rozdělených do 6 oblastí. Posuzuje se podnikatelské prostředí, lokalita, podmínky pracovního trhu, přístup veřejné správy a cenové podmínky a dává se prostor i samotným podnikatelům.

Kdo se nakonec stane celorepublikovým vítězem průzkumu, bude jasné až 24. listopadu v Praze, kde proběhne slavnostní vyhlášení.