Důvodem bylo provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu běžných i nebezpečných odpadů v Sedlnici na Novojičínsku v rozporu s provozními řády. 

Kontrola provedená inspektory v říjnu a listopadu 2019 prokázala podle mluvčí ČIŽP Radky Nastoupilové hned několik pochybení. Firma v roce 2019 například vůbec nevedla průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

„Při práci s nebezpečným odpadem jsou velmi důležité identifikační listy tohoto odpadu. Poskytují nezbytné údaje o vlastnostech nebezpečných odpadů, bezpečnostních opatřeních při manipulaci, skladování, ale i při nehodách, haváriích a požárech. Jejich absence představuje potenciální ohrožení životního prostředí i ohrožení zdraví lidí,“ zdůvodňuje rozhodnutí Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava.

Společnost Amaze agency v letech 2017 až 2019 nevedla provozní deníky a v roce 2019 ani průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, i když se s nimi prokazatelně nakládalo v obou zařízeních.

"Zařízení ke sběru a výkupu ostatních a nebezpečných odpadů nebylo označeno informační tabulí čitelnou z veřejného prostranství, místo nakládání - sklad přijatých odpadů, rozpouštědel, kde byly umístěny kontejnery, dvousetlitrové sudy a soudky s odpady - nebylo vybaveno identifikačními listy nebezpečného odpadu," popsala dále mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Pokuta milion korun byla společnosti Amaze agency uložena příkazem, proti kterému nebyl podán odpor. Sankce tak 26. března 2020 nabyla právní moci.