Architektonickou krásu jedné z nejhezčích novojičínských budov, Czeicznerovu vilu, nyní zakrývá plachta a lešení. Důvodem je další etapa rekonstrukce, konkrétně se opravuje poškozená omítka. Budova dostane i nové klempířské prvky.

„Na poškozených plochách fasády bude odstraněn původní nátěr a místa budou vyspravena maltou. Uražené pískovcové a kamenné části budou doplněny. Zdi se vyčistí tlakovou vodou a fasáda pak bude ošetřena trvanlivou barvou, odolnou vůči působení povětrnostních vlivů. Vyměněny budou okapy, zábrany proti holubům, úchyty svodů a venkovní parapetní desky, " uvedl Václav Herold z odboru školství novojičínské radnice.

Letošní práce na obnově kulturní památky jsou vyčísleny na téměř 1,7 milionu korun. „Město podalo na ministerstvo kultury žádost o dotaci. Během léta by se ještě měl restaurovat soubor váz z umělého kamene na pískovcovém zábradlí terasy. Náklady na obnovu váz se odhadují na dalších 300 tisíc korun," upřesnila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Práce na opravě vily byly zahájeny v loňském roce, kdy za více než půl milionu korun byla rekonstruována terasa a fasáda na severovýchodní straně.

„Rok předtím se zrestaurovaly dvě vázy v zahradě knihovny. Jejich obnova stála 208 tisíc korun. Z toho 80 tisíc korun bylo uhrazeno z dotace ministerstva kultury," připomněla Machková. Městská knihovna na současné adrese v ulici Husova má své zázemí od roku 2002. Před tím měla své sídlo nedaleko, v budově „u hvězdárny" v ulici Janáčkovy sady, vědecká část se naopak nacházela v jiné části města, v ulici Štefánikova.

Zároveň od stejného roku je každoročně pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem tzv. regionálních funkcí, které představují obdobu knihovnických služeb poskytovaných bývalými střediskovými knihovnami v 70. a 80. letech minulého století. „Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb v 82 knihovnách regionu Nový Jičín a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí," informuje knihovna na svých webových stránkách.

Czeicznerova vila byla postavena známým novojičínským stavitelem Josefem Blumem v roce 1910.

Karel Ferdinand Czeiczner byl dlouholetý zastupitel, radní, člen stavební a finanční komise a krátce i starosta Nového Jičína. Přál si, aby po jeho smrti sloužila vila ke kulturním účelům, což se nakonec podařilo až sedmdesát let po jeho smrti, právě v roce 2002.