Frenštátský podnik již jednou titul Podnik podporující zdraví získal, letos ho obhájil a navíc povýšil jeho váhu z druhého na nejvyšší, třetí stupeň.

Vyhlášení desátého ročníku soutěže, která v podnicích hodnotí úroveň opatření na podporu a ochranu zdraví na pracovišti, se uskutečnilo nedávno v malostranském Kaiserštejnském paláci.

„Titul Podnik podporující zdraví jsme poprvé získali v roce 2011, a to hned druhého stupně. Letošní úspěšná obhajoba nás opravňuje užívat označení Podnik podporující zdraví nevyššího třetího stupně po dobu tří let," uvedl Jaromír Pelc z frenštátského závodu, který cenu přebíral. „Spolu s naším závodem získalo titul Podnik podporující zdraví třetího stupně v kategorii Velké podniky šest dalších společností. Mezi nimi také náš sesterský mohelnický závod, který nejvyšší titul v letošním roce rovněž obhajoval," dodal Jaromír Pelc.

Prestižní ocenění uděluje každoročně, pod záštitou ministerstva zdravotnictví, Státní zdravotní ústav Praha. Právě auditorky z tohoto zdravotního ústavu z Centra hygieny práce a pracovního lékařství v červnu přijely do frenštátského závodu, kde hodnotily preventivní péči, realizovaná opatření v oblasti zdravotních rizik, oblast regenerační péče či programy pro zdraví v odštěpném závodě společnosti Siemens.

První ročník soutěže, kterou každoročně vyhlašuje hlavní hygienik ČR, organizátoři vyhlásili v roce 2005. Od té doby získalo titul Podnik podporující zdraví 59 podniků a organizací v České republice. „Takto oceněné společnosti se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví," stojí na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.