Stejný projekt proběhl již před dvěma lety a živnostníci cítí oproti roku 2008 mnohem větší konkurenci. V okrese byli osloveni podnikatelé z Bílovce, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Oder a Nového Jičína. „Například v Novém Jičíně se cítí silně ohroženy konkurencí skoro čtyři pětiny (78%) a v Kravařích dokonce 96 procent podnikatelů,“ informoval Vratislav Kopačka z Města pro byznys. V Novém Jičíně tak jde o dvacetiprocentní nárůst, přičemž ve Frenštátě stejný údaj klesl o bezmála pět procent. Analytik srovnávacího výzkumu Michal Kaderka to přičítá hospodářské recesi: „Krize, která v některých oblastech výrazně usměrňovala konkurenční tlaky, v Moravskoslezském kraji zřejmě nepůsobí na všechny stejně, protože zde došlo u různých subjektů k nárůstu i poklesu v řádech dvou desítek procent,“ řekl.

Byrokracie: Ano i Ne

Podnikatelé v rámci výzkumu odpovídali i na otázku, zda se podle nich za poslední rok zvýšil počet vhodných pracovních sil pro jejich podnikání v lokalitě sídla firmy. „Podle podnikatelů se nejméně příznivě vyvíjí pracovní trh ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Bruntále, naopak nejlépe v Novém Jičíně,“ přiblížil Kopačka. V otázce vhodné nabídky zaměstnanců je ve městě pod beskydskými kopci spokojeno jedenáct procent oslovených podnikatelů, naopak v Novém Jičíně je jich spokojeno téměř osmatřicet procent. „S více než milionem obyvatel patří Moravskoslezský kraj mezi nejlidnatější v České republice, a přestože oficiální nezaměstnanost přesahuje dvanáctiprocentní hranici, je podle tvrzení podnikatelů problém získat kvalitní zaměstnance,“ poznamenal Michal Kaderka. Ohledně byrokratické zátěže panují v názorech novojičínských podnikatelů značné rozdíly. Ti z Nového Jičína se v téměř dvou třetinách domnívají, že je na městském úřadě nadbytečná byrokracie. Přitom v roce 2008 tento postoj zastávali jen dvě pětiny živnostníků. Obdobně tomu je v Bílovci, naopak ve Frenštátě a Kopřivnici jsou podnikatelé s vyřizováním úředních věcí spokojeni, nadbytečnou byrokracii na svých úřadech vnímá jen třiatřicet, respektive dvaadvacet, procent živnostníků.

Optimismus v soukromé sféře panuje na Novojičínsku vesměs v otázce vhodných lokalit k podnikání. „V polovině kraje je spokojenost s prostory nadprůměrně vysoká, překračuje šedesát a sedmdesát procent,“ uvedl Vratislav Kopačka. Na Novojičínsku je to případ Bílovce a Kopřivnice. „V případě nabídky podnikatelských prostor jsme meziročně zaznamenali v celém kraji výrazný růst až o jednu třetinu. Je tedy možné, že zde se krize projevila pozitivně. A jako důležitý faktor je dobré připomenout, že kraj má v tuto chvíli k dispozici celkem třiadvacet moderních průmyslových zón,“ dodal na závěr analytik Kaderka.