Ministerstvo financí sice očekává v letošním roce pro Českou republiku mírný, ale přece jen růst, odhady hospodářské komory ale počítají s propadem hospodářství do recese. Co by měli čeští podnikatelé teď udělat, aby uchránili své firmy před zásadními problémy?

Zachovat si chladnou hlavu, zdravý selský rozum a nezapomenout, že byznys je služba jiným lidem. V tom případě rozhodně podnikaví lidé a podnikatelé najdou nebo vytvoří nové příležitosti a jistě dokážou třeba i rekonstruovat, překopat původní podnikatelskou strategii.

Jak minimalizovat možné ztráty? Je rozumné přistoupit k propouštění zaměstnanců?

Propouštění redundantních pracovníků je ověřený recept proti akutní krizi. Musí být však provedeno sofistikovaně, jinak nepřinese delší efekt. Největší ztrátou by byl odchod pracovníků-nositelů know-how, potřebných pro realizaci nové podnikatelské strategie.

Kam se lze zajít poradit?

Je třeba se dívat kolem sebe, naslouchat a učit se. Nejvíce pomohou znalosti teorie a zkušenosti jiných, kteří podobnou situaci řešili. Protekcionismus, jenž se začíná znovu objevovat na obou březích Atlantiku, klientelismus, politické lobby a úplatky přinesou sice okamžitý efekt, ale posléze se za ně tvrdě platí nově příchozí depresí.

Vychováváte studenty k podnikavosti a učíte je o podnikání. Dá se ale naučit být dobrým podnikatelem?

Podnikavost je zaručený lék nejen proti ekonomickým potížím. Jako každá jiná činnost i podnikání se dá učit. Samozřejmě, že talent je velký náskok. Učíme proto naše studenty podnikat, a nikoliv o podnikání.

Jaké vlohy by měl nastávající podnikatel mít? Jsou tyto předpoklady součástí přijímacího řízení na vaši školu, podobně jako například talentové zkoušky na umělecké školy?

Předpoklady úspěchu podnikatele spočívají spíše v motivaci než v nějakých geniálních vlohách nebo v super podnikatelských podmínkách. Proto v přijímacím řízení na naši školu hodnotíme u uchazečů především zanícenost, zaujetí, odhodlání a ochotu tvrdě pracovat. Tyto vlastnosti a proaktivita se pak logicky projevují u většiny našich absolventů, kteří jsou mnohem lépe připraveni čelit finančním a hospodářským turbulencím.

Jaký je váš předpoklad letošního ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje? Ve kterých odvětvích lze čekat největší problémy a proč? Co udělat pro to, aby se hospodářství v kraji nezhroutilo?

Sotva lze věrohodně předvídat budoucí ekonomický vývoj, protože jsme v situaci „hry“ a nevíme, co udělá náš „soupeř“. Ale víme jistě, že tvorba HDP v Moravskoslezském kraji je ze všech krajů v ČR nejvíce závislá na růstu – nerůstu průmyslu. V současné době však ekonomiku táhnou služby, kvartérní sektor a někde i zemědělství. Na vražednou strukturu průmyslu a ekonomiky kraje před časem upozorňoval ministr Říman-k nelibosti většiny. Dále víme jistě, že nejzranitelnější jsou podkapitalizované podniky, které nevyužily období růstu k vytváření stabilizačních či rozvojových fondů. Místo změny strategie se začínají uchylovat k neplacení. To je velmi nebezpečné pro celý kraj, protože se zpomalí nebo úplně zastaví tok kapitálu. Čeká nás hodně změn.