Deníku tuto informaci potvrdila tisková mluvčí (ČS) Kristýna Havligerová.

„Došlo k postoupení pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení na nového věřitele, společnost Integra Capital, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek. Konkrétní podmínky jsou předmětem obchodního tajemství mezi smluvními stranami, a proto se k nim nemůžeme blíže vyjadřovat," uvedla mluvčí Havlingerová.

To stejné uvedl také zástupce ČEB. „Česká exportní banka uzavřela se společností Integra Capital smlouvu, kterou postoupila své pohledávky vyplývající z úvěru poskytnutého bankovním syndikátem ČEB dlužníkovi Job Air Technic, a ukončila tak svou účast v insolvenčním řízení vůči opravně. Samotné postoupení pohledávek nemá žádný negativní vliv na další procesní průběh reorganizace mošnovských leteckých opraváren. ČEB je přesvědčena, že společnost Integra Capital má zájem na zachování provozu, rozvoji obchodních vztahů a udržení pracovních míst," uvedl ředitel odboru pro mezinárodní vztahy a komunikace, ČEB Petr Križan.

Podle ředitele Job Airu Daniela Barče je cílem zbrojaře Strnada společnost ovládnout.

„Kdyby se přihlásil do výběrového řízení, mohl se stát jejím investorem. Spor o reorganizaci dále řeší Krajský soud v Ostravě, který prozatím nerozhodl o dalším postupu. Co se týká otázky zaměstnanosti, stále zaměstnáváme zhruba dvě stě lidí. Provoz je stabilní a zakázky máme," uvedl Daniel Barč.

Obě banky půjčily mošnovským leteckým opravnám na investičních a částečně i provozních úvěrech, které firma nesplácela, zhruba osm set milionů korun.