„Společnost když provozovala své stacionární zdroje bez povolení provozu nebo v rozporu s ním. Prokázala to kontrola, předmětem které bylo plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů stanovených zákonem o ochraně ovzduší,“ nastínila Radka Nastoupilová a upřesnila, že v říjnu 2019 zahájili inspektoři z ČIŽP z Ostravy kontrolu a 15. července 2020 uložili firmě pravomocnou pokutu 200 tisíc korun.

„Firma od ledna 2017 do října 2019 provozovala stacionární zdroj - tryskací zařízení - bez povolení provozu. Nezjišťovala úroveň znečišťování, když na výduchu neprováděla jednorázová měření emisí. Ve zmíněném období také nevedla provozní evidenci a údaje za roky 2017 a 2018 neohlásila prostřednictvím ISPOP1. Povolení provozu neměla firma ani pro dva stacionární zdroje, stříkací kabiny pro nanášení práškových plastů, které provozovala od srpna do října 2019,“ upřesnila tisková mluvčí.

Společnost BIKE FUN International podle mluvčí také v rozporu s povolením provozovala v listopadu a v prosinci 2017 a 2018 stacionární zdroj - hlavní lakovací linku a rovněž nepředložila inspekci v zákonné lhůtě protokol o jednorázovém měření emisí provedeném na stacionárním zdroji - prášková lakovna.

Ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek uvedl, že při projednávání případu museli vzít v úvahu významně přitěžující okolnosti. „Obviněný spáchal svým jednáním hned několik přestupků a dotčené povinnosti podle zákona neplnil v průběhu několika let,“ vysvětlil Karel Kozubek.