„Záměr výstavby obchvatu Havířova je v plánu již mnoho let. Proces zvaný EIA se provádí před každým velkým projektem tohoto typu a jeho cílem je získat představu o vlivu na životní prostředí. Poté následuje územní řízení, stavební řízení, vyhlášení výběrového řízení a pak samotná realizace. Obchvat by Havířovu přinesl velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede osmnáct tisíc aut – s obchvatem by jich bylo minimálně o sedm tisíc méně,“ vysvětluje primátor Havířova Josef Bělica.

Krok za krokem

Výběr zhotovitele dokumentace EIA navazuje na rozhod-nutí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, který v lednu letošního roku vydal závěr zjišťovacího řízení EIA, podle něhož se bude záměr I/11 Havířov – Třanovice dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vizualizace nového havířovského rondelu.
Dostavba obchvatu Havířova pokračuje další fází, začíná proces EIA

„Vzhledem k charakteru podnětů, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení EIA, jsme nad obvyklý rámec dokumentace zadali i doplnění technické studie a technickou pomoc,“ uvádí Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR.

Nový web pro občany

„Mnoho občanů v dotčených lokalitách totiž velmi zajímá, jak bude dostavba havířovského obchvatu pokračovat, vždyť se týká jejich majetků. Proto jsem rád, že proces EIA začíná. Pomůže nám odpovědět na otázky spojené s rozsahem stavby a s ochranou okolí. Rovněž bych rád zdůraznil, že obchvat zajistí větší bezpečnost na cestách. Vznikne šest mimoúrovňových křižovatek, takže se sníží počet kolizních míst. Město záměr dostavby obchvatu Havířova a komplexní přístup zhotovitele stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR podporuje, protože zjednodušuje dopravu a vytváří další možnosti rozvoje centra města, ať už se jedná o cyklistickou dopravu nebo pěší bulvár,“ řekl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Pokud půjde vše podle plánu, stavět se začne v roce 2028. V přípravě jsou také webové stránky, na kterých veřejnost nalezne všechny informace k dostavbě obchvatu Havířova včetně formuláře pro podněty veřejnosti. Představeny budou do konce roku.