Odborník radí

Dobrý den pane Novotný.

Je dobře, že životně a úrazově zajištěn jste, nicméně do zahraničí je třeba být zajištěn navíc ideálně tzv. cestovním pojištěním.

Základem cestovního pojištění je úhrada cestovních výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy, asistenci apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny uhradí i náklady na přivolání a pobyt opatrovníka blízké osoby. Cestovní pojištění lze také rozšířit o další připojištění, jako je například zpoždění či ztráta zavazadel.

Většina pojišťoven má stanoveny maximální limity pojistného plnění. Znamená to, že v případě, že náklady tyto limity překročí, musíte si částku navíc uhradit ze svého. Platí však, že čím vyšší limit, tím vyšší je pojistné.

Pozor na cestovní pojištění k platebním kartám, které lze sice získat za výrazně levnější cenu, ale vždy je třeba se seznámit s rozsahem, podmínkami a limity, které jsou nabízeny. Pozor také na Evropský zdravotní průkaz, kde máte nárok při pobytu ve státech EU na zdravotní péči na účet našich zdravotních pojišťoven. V mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovna neplatí. Není zde také kryta repatriace zpět do vlasti.

Z pohledu průměrných cen: např. 10-ti denní hospitalizace s JIP v západoevropských zemích nás může přijít na více než 500 tisíc Kč, např. přeprava vrtulníkem ze sjezdovky do nemocnice (bez repatriace) na zhruba 380 tisíc Kč.

Porovnáme-li klasickou „úrazovku“ s cestovním pojištěním, pak je (v přepočtu na měsíční platbu) cestovní pojištění výrazně dražší, nicméně jsou zde vyšší limity a větší rozsah pojištění, včetně asistence odpovídající rizikům hrozícím v zahraničí.

Jak životní (úrazové) pojištění, tak cestovní pojištění se vzájemně nesuplují. Naopak, při cestování do zahraničí je vhodné být zajištěný oběma způsoby, a předcházet tak případným nepříjemnostem a vysokým nákladům.

Ing. Michaela Janovská, nezávislý finanční poradce společnosti Akropol