Právě proto také neustále roste potřeba starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe. To je také základním východiskem a koncepcí muzejní školy.

V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví – oborů, které dokumentují a zkoumají lidský prostor, společnost a neustále měnící se tekuté prostředí.

Sedmý ročník závodu Bike Čeladná odstartoval v sobotu v Beskydech. Foto: archiv závodu
OBRAZEM: Podhůřím Beskyd projel závod Bike Čeladná

Právě tyto systematicky dokumentační aktivity jsou i hlavním posláním i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Muzejní škola se uskuteční od 21. září do 30. listopadu 2020. Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále Piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná část) od 9.00 do 10.45 hodin. Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu jsou přijímány v úterý 1. září 2020 (od 8.00 do 11.00 hodin). Kapacita kurzů je omezena na 60 osob.