„U nás jsou vítáni malí i velcí, zdraví i handicapovaní, milovníci zvířat i každý, kdo se chce zapojit a pomoci,“ říká dlouholetý šéf ranče Jiří Dudek a pokračuje: „O děti nám jde i podle názvu ranče především, snažíme se smysluplně naplnit jejich volný čas, a to bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Dáváme jim prostor pro vzájemná setkávání a hry, ve kterých se mohou rozvíjet, budovat si přátelské vztahy. Daří se nám to i díky vybudování integrovaného dětského hřiště, které vzniklo především díky využití fondů Evropské unie.“

Zemědělské družstvo Hrotovice
Družstvo z Třebíčska zkouší nové druhy podnikání. Mezi nimi i chov sumečků

Snahou všech pracovníků ranče je nabídnout všem dětem a teenagerům program, který je nadchne a zabaví. Smysluplné naplnění volného času totiž v Hlučíně vnímají jako nejlepší prevenci drogových závislostí, alkoholismu i výchovných problémů. „Chceme, aby se u nás setkávaly zdravé děti s nemocnými, společně si hrály, učily se žít vedle sebe a chápaly přítomnost odlišného kamaráda jako přirozenou součást života,“ přeje si šéf ranče.

Jak Evropské fondy pomáhají českému venkovuZdroj: MMR

Vede jej od samých začátků, přitom historie, jak ranč vznikl, je téměř pohádková. Jiří Dudek před lety vážně onemocněl a musel odejít do plného invalidního důchodu. V těžkých chvílích, jak sám říká, požádal toho nahoře, ať ho nechá žít, a že za to bude vykonávat něco smysluplného, užitečného pro děti. Bez nároku na odměnu. V hlavě měl dětský ranč a pracuje v něm dodnes.

Během let provozu se stal ideálním místem i pro skupinové pobyty a výlety, jeho služby využívají školy, školky a další organizace. A získal obrovskou oblibu mezi handicapovanými. „Prostřednictvím hipoterapie pomáháme dětem trpícím dětskou mozkovou obrnou, psychickými poruchami, poruchou pohybového ústrojí či roztroušenou sklerózou. A také dětem s nestabilním sociálním zázemím nebo těm, které se ocitly v nelehké životní situaci.

Ekofrukt Slaný
Firma ze Slaného patří k významným pěstitelům ovoce. Vyrábí i miliony tyčinek

Provoz, veškerá činnost i výstavba na ranči probíhají díky možnosti využít fondy Evropské unie, díky příspěvkům sponzorů, obětavým rodičům a dobrovolníkům,“ poznamenává Jiří Dudek. Handicapovaným návštěvníkům jsou poskytovány fyzické i psychické rehabilitace. „Pro handicapované klienty máme připraveny vedle léčby hipoterapií či canisterapií i sportovní aktivity. Mohou se u nás věnovat (s koňmi) paravoltiži nebo para-drezuře. Prostřednictvím těchto aktivit jim umožňujeme zapomenout alespoň na chvíli na jejich postižení, nadchnout se pro sport, věřit si a překonávat překážky,“ pokračuje Jiří Dudek.

Jako na vesnickém dvorku

Rehabilitační proces je podpořen i provozem malé rehabilitační zoo, kde jsou zvířata, která kdysi nechyběla na žádném vesnickém dvorku. Koně, kozy, ovečky, králíci, slepice, nechybí ani poník nebo oslík. Děti mohou zvířata krmit a hladit, trénují si tak drobnou motoriku a tyto aktivity mají vliv i na jejich psychiku. Velkým přínosem je bezbariérové integrované dětské hřiště podpoření eurodotací, na ploše 4500 metrů čtverečních je spousta hracích prvků pro handicapované děti, například zvýšené pískoviště, houpačka pro vozíčkáře aj.

Častými návštěvníky ranče jsou děti ze základních a mateřských škol, které areál využívají v rámci vzdělávacích aktivit. Seznámí se například s čističkami vody, s tím, jak dokáže vodu vyčistit štěrkopísek, je zde i kořenová čistička, kterou protéká voda z jezírka s rybičkami, šesti želvami a užovkami.

Pro děti ze škol a školek 

Je zde replika pyramidy v Gíze, kam si pro energii chodí děti i dospělí, v zahradě je i malá kaplička, kde se dá v klidu rozjímat, což využívají především návštěvníci z řad seniorů. Oblíbeným místem je i zahradní bludiště, jehož cílem je najít slunce, svítící stejně na zdravé i nemocné.

Zdroj: Redakce

„Mám radost, že jím projdou i dospělí, vracejí se tak do svého dětství a propojení s jejich ratolestmi je ještě pevnější,“ dodává Jiří Dudek. Ranč zároveň slouží jako chráněné pracoviště a dílny se zaměřením na pěstitelství, rukodělné práce a zpracování dřeva. Rovněž je zde speciální centrum pro klienty s roztroušenou sklerózou, autismem a jinými nemocemi rozšířenými v naší populaci. Mají zde profesionální zdravotní péči a zároveň pevné zázemí, které jim může jejich nelehkou životní situaci alespoň zčásti ulehčit.

Projekt v číslech - HlučínZdroj: MMR

V sobotu 21. září se na ranči bude ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR konat den otevřených dveří s bohatým programem. Jste srdečně zváni.

Generální ředitel dětského ranče Hlučín Josef Dudek: V příměstském táboře děti nezlobí

Na děti čeká bohatý program, na táboře poznají nové kamarády a získají spoustu cenných zkušeností. Například jak se chovat ke zvířatům, postarat se o ně. Předškoláci a děti navštěvující první stupeň základních škol na Hlučínsku měli letos možnost pobývat v příměstských táborech organizovaných Dětským rančem Hlučín.

Jejich motto znělo: Vzhůru za dobrodružstvím, zatímco rodiče se věnují práci. Byly dotovány Evropským sociálním fondem, operačním programem Zaměstnanost s cílem pomoci rodičům malých dětí sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin.

Je to projekt nový, nebo jste tábory pořádali už v minulých letech?
Příměstské tábory pořádáme už řadu let, pro zdravé i nemocné děti, v přírodě, mezi zvířaty, o které se děti pod odborným vedením starají. Naučí se základní věci kolem koní, tedy nakrmit je, vyčistit, sedlat, naučí se nasedání, prostě základy. A divil byste se, jak je třeba baví kydat hnůj vidlemi, které jsou uzpůsobené jejich věku i vzrůstu, stejně jako hrábě.

Generální ředitel Dětského ranče Hlučín Josef Dudek.Zdroj: DeníkJak tábory probíhají a kolik dětí se v nich vystřídá?
Tábory se konají po dobu letních prázdnin, celkem jde o osm týdenních turnusů. Každý turnus probíhá od pondělí do pátku v době od 7.30 do 16 hodin. K dispozici jsou vždy tři instruktoři, převážně studenti
závěrečného ročníku pedagogických škol a vysokých škol. Protože jsou tyto příměstské tábory dotovány Evropským sociálním fondem, rodiče tak za dítě platí pouze stravné, případně za výlet po okolí.

Kterým dětem jsou tábory určeny?
Především předškolákům a dětem navštěvujícím první stupeň základních škol, jejichž rodiče mají trvalý pobyt na území regionu Hlučínsko. Jako všechny podobné tábory během prázdnin mají rodičům usnadnit péči o jejich ratolesti. Víme, že pro mnohé rodiče je velmi složité se během osmi prázdninových týdnů o děti postarat, a chceme jim tak jejich roli trochu ulehčit.

Chytré třídění jablek v Žernově
Se tříděním jablek na Semilsku pomáhá chytrá linka. Rozezná i skryté vady plodů

Práce s dětmi není nic lehkého. Souhlasíte?
V jednotlivém turnuse jsou vždy tři instruktoři nebo cvičitelé, jde většinou o děvčata, každá má na starosti pět dětí, někdy i pětileté, ale to vůbec nevadí, dovedou to i s těmi nejmenšími a dělají to hlavně pro radost, bez nároků na odměnu. A není nic výjimečného, že dětem se během pobytu v táboře koníčci tak zalíbí, že se pak přihlásí do našeho dětského klubu.

Jaký byl zájem o jednotlivé turnusy a měly všechny stejnou či podobnou náplň?
Všech osm turnusů bylo plně obsazeno, jejich zaměření bylo pokaždé jiné, například na zvířata, svět pohádek, dobrodružství, svět indiánů atd. 

Zážitků si ale děti odnesly mnohem více…
Máme tady rehabilitační zahradu rozdělenou na kontinenty, kterou prostupují chodníky uzpůsobené pro akupresuru chodidel, pěstujeme zeleninu, bylinky, květiny, naše jedinečné integrované hřiště nám všichni závidí. Je opravdu místem vzájemné integrace mezi zdravou a zdravotně postiženou dětskou populací s originální houpačkou pro vozíčkáře, která je našim vynálezem stejně jako nástupní rampy, z nichž handicapovaní nasedají na koně. Přál bych si, aby podobných zařízení, jako je náš ranč, bylo co nejvíce, ve městech nebo i na vesnicích. Beru je jako lék, místo nejrůznějších preventivních programů. U nás si děti hrají a rozhodně nezlobí.

Jak Evropské fondy pomáhají českému venkovuZdroj: MMR