Jak se nemocnici daří letos hospodařit?

Za prvních devět měsíců máme zisk asi 2,1 milionu korun. On to není zisk, ale hospodářský výsledek, protože v dnešní době je zdravotnictví financované formou záloh. To znamená, že my dostáváme zálohové platby na základě výkonů, které jsme měli, a ty se potom vyučtovávají. My si kontrolujeme to, co jsme udělali navíc, takže ta plusová částka by měla být skutečně zisk.

Jaký to má důvod?

Já jsem nastupoval v době, kdy tady byl dluh asi 12 milionů korun. Není to jenom mojí zásluhou, funguje tady představenstvo, management, zájem měli i lékaři, zdravotníci a zejména sestry. Řekl bych, že jsme ve fázi, kdy je pacientů o něco méně než dřív. Měly na to dopad regulační poplatky za hospitalizaci. Ale my jsme vloni udělali dost velká úsporná opatření, a tím jsme dosáhli zoptimalizování nákladů na poskytovanou péči. Daří se nám více šetřit.

Jaké máte, jako ředitel nemocnice, další cíle?

Ony jsou dva cíle. Jeden cíl je nemocnici dostat do kladných čísel, protože jsem přesvědčený, že všechny nemocnice můžou pracovat bez dotací a samostatně. Musí fungovat jako každá firma. A druhá věc je v současné době to, aby nemocnice zůstala zachována. Protože ze strany pojišťoven hrozilo, že by byla v bílovecké nemocnici zrušena kompletní akutní péče. Ty první návrhy byly tristní.

A jak vypadají smlouvy s pojišťovnami nyní?

Nemocnice má svoje místo v akutní péči. Nejdůležitějším úkolem je zajistit smlouvy s pojišťovnami na dalších tři až pět let, a tím zabezpečit nemocnici do budoucna. Zatím to máme našlápnuté tak, že po prvních jednáních máme se všemi pojišťovnami dohodnuto, že tady zůstane akutní péče ve všech oborech, které tady poskytujeme.

Po dohodě s pojišťovnami jsme snížili počty lůžek. Zlepší se komfort pro pacienty. Budeme mít maximálně třílůžkové pokoje, ale těch bude pár. Jinak to budou hlavně dvou- a jednolůžkové pokoje. V rámci standardní péče budeme poskytovat nadstandardní služby.

Co nového nemocnice ještě chystá?

Plánujeme nákup laparoskopické věže na operační sály, která by měla stát dva miliony korun. Teď jsme na ni vypsali výběrové řízení a v polovině listopadu by měla být vybrána firma, která to bude realizovat.

SIMONA MIKŠOVÁ