Podle slov docenta Martina Rulíka z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci kvůli regulaci toků a nevhodnému hospodaření na zemědělské půdě i v lesích není naše krajina schopna zadržovat a akumulovat vodu.

Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem vyžadují změnu našeho myšlení. Řešením může být podle něj například alternativní přístup k využívání krajiny.

Milan Geršl z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně posluchačům například sdělil, že jde o jednu z nejpůsobivějších a zároveň nejzranitelnějších vod na znečistění i ze vzdálených zdrojů.

Konference Voda v krajině, kterou pořádal Český svaz ochránců přírody, byla součástí projektu Putování s kapkou vody.

Snímky z konference Voda v krajině:

„Kromě samotných projektů na úsporu vody, které úspěšně realizujeme v pivovaru Radegast nebo v našich Radegastovnách, je nezbytná i osvěta a zvyšování povědomí lidí o šetrném zacházení s vodními zdroji a hospodaření s vodou. Do boje proti suchu se může zapojit každý, protože každá kapka má smysl. Stačí například obyčejný kbelík vody, který naplníme použitou vodou z domácnosti po oplachování obličeje, omývání z rukou od hlíny nebo rozpuštěnou vodou po čištění mrazáku. Jednoduše tak pomůžeme stromům nebo keřům v okolí svého domova,“ uvedl Marek Grabovský, manažer značky Radegast.