Toto partnerství má oběma zainteresovaným stranám přinést zvýšení úrovně vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu i technického rozvoje a zároveň slibuje také zkvalitnění výuky studentů univerzity a odborné způsobilosti specialistů kopřivnické společnosti.

MODERNÍ POSTUPY

„Univerzita obrany a Tatra Trucks chtějí ve vzájemně výhodné spolupráci využít svých vědecko- -výzkumných i technologických možností a uplatnit je v konkrétních vývojových projektech, ale i v expertní činnosti," potvrdil mluvčí kopřivnické automobilky Andrej Čírtek s tím, že ke společným studiím budou využívat nejmodernější pracovní technologie a postupy, jež mají k dispozici.

Společnost Tatra Trucks, která patří k dlouholetým výrobcům vojenských vozidel pro Armádu České republiky, nabídne vybraným studentům a zaměstnancům univerzity speciální přednášky z oblasti výzkumu či experimentálního vývoje.

Těšit se mohou rovněž na zajímavé exkurze a odborné stáže, a to například ve zkušební laboratoři nebo konstrukční kanceláři, a chybět nebude ani prohlídka výrobního zařízení kopřivnického podniku.

„Specialisté automobilky budou působit i jako vedoucí bakalářských a diplomových prací a školitelé při zpracování disertačních prací, i v roli oponentů závěrečných prací," poznamenal dále Andrej Čírtek a následně doplnil, že firma se postará také o navržení témat závěrečných prací studentů a stejně tak umožní i ověření jejich konečných výsledků v praxi.

Svým dílem přispěje také brněnská univerzita. Ta v rámci spolupráce zajistí nejrůznější speciální přednášky, umožní realizaci teoretických výpočtů, modelování, simulací a analýz při řešení konkrétních projektů a v neposlední řadě poskytne finální výsledky studentských prací a akademických pracovníků k jejich ověření.

Společnou smlouvu, která představuje začátek nové etapy spolupráce automobilky a Armády České republiky, podepsal v závěru minulého týdne za společnost Tatra Trucks její generální ředitel Martin Bednarz, technický ředitel Radomír Smolka a obchodní ředitel David Pipal.

Svým podpisem stvrdil partnerský akt také Bohuslav Přikryl, rektor brněnské univerzity, která již podobný dokument uzavřela koncem dubna letošního roku, a to se společností Retia. Ta patří k předním českým výrobcům radarů a speciální elektroniky.

Ivana Reková