Veronika Gebauerová

Dobrý den paní Gebauerová. Díky za váš dotaz. Zvolená výše investice, vzhledem k vašemu věku, je určitě dostačující, ale pojďme se zamyslet nad umístěním této investice.

Spoření (investování) do penzijního fondu je určitě dobrá volba, nicméně vzhledem k vašemu věku je částka zbytečně vysoká.

Pojďme tedy rozebrat jednotlivé možnosti investování a jejich výkonnost v čase, včetně možnosti plných daňových odpočtů. Budeme vycházet z předpokladu, že budete i nadále investovat 1500,-/měsíčně. Zamýšlená délka spoření je 33 let (tzn. do 60-ti let vašeho věku) a je kalkulováno s průměrným výnosem 2% u penzijního fondu a 5% u investičního životního pojištění.

1. Varianta spoření v penzijním fondu ve výši 1500,-

Výnosnost tohoto produktu má klesající tendenci. V prvním roce je sice výkonnost velmi vysoká (cca 40%), vzhledem k poměru vlastních vložených prostředků a připsané státní podpory, na konci období je však výkonnost pouhých cca 2,86%. Státní podpora ve všech letech je stejná (1800,-), každoroční odpočet na dani je taktéž 1800,-. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je rozumnější hodnotu investice do PF postupně navyšovat s rostoucím věkem. Dalším faktorem, který může ovlivnit rozhodnutí, je také vázanost finančních prostředků ve fondu (nelze libovolně vybírat bez ztráty státní podpory).

2. Varianta spoření v penzijním fondu ve výši 500,- a spoření v investičním životním pojištění ve výši 1000,-

Stejně jako u první varianty je průměrný výkon v průběhu spoření klesající, nicméně i přes to je jeho výše na konci období cca 4,02%, a to včetně zachování plné státní podpory a plných daňových odpočtů. Státní podpora je připisována na PF, daňové odpočty jsou uplatňovány v rámci IŽP. Nutno dodat, že kombinace s IŽP je o něco rizikovější, nicméně vzhledem k celkové době a tím i rozložení rizika v čase je výše uvedený výkon reálný. Další výhodou této varianty je také možnost využít v případě potřeby finance z IŽP, což u PF nelze.

Na konci spoření je rozdíl mezi oběma variantami cca 240 tisíc Kč ve prospěch varianty kombinace IŽP/PF.

Z celkového srovnání je tedy patrné, že je vhodnější, jak výkonnostně, tak např. v možnostech manipulace s prostředky, využít variantu kombinace investičního životního pojištění a penzijního fondu ve výše uvedených poměrech. V každém případě je důležitým základem vybrat jak správný PF, tak také vhodné IŽP a fondy na něm, proto doporučím bedlivě vybírat anebo nechat si poradit nezávislým odborníkem v oboru, který vám podá kompletní informace.

Hodně zdaru a spořte lépe!

Tomáš Tichánek,

nezávislý finanční poradce společnosti Akropol