Protože se odboráři z Autopalu nemohli od začátku letošního roku dohodnout na dodatcích kolektivní smlouvy, vyhlásili před několika týdny stávkovou pohotovost. „Sedmnáctého dubna jsme ukončili jednání před zprostředkovatelem. Výsledkem byl totiž nesouhlas s jeho doporučením mzdového nárůstu o pět procent s účinností od 1. května a na zkrácené období,“ vysvětlil předseda odborů v novojičínské společnosti Antonín Majer. Dodal, že poté pokračovala složitá jednání mezi odbory a zaměstnavatelem, a to hned ve třech dnech. „Jejich výsledkem bylo částečné přiblížení k našim požadavkům, přesto k dohodě nedošlo.“

Průlomové jednání se podle Majera uskutečnilo až v závěru dubna, na kterém došlo ke shodě ve mzdové části kolektivní smlouvy. „Zaměstnavatel akceptoval hned několik požadavků,“ poukázal odborářský předák.

Vedení společnosti Visteon-Autopal se ke kolektivnímu vyjednávání pro letošní rok a konečnou dohodu s odbory vyjádřilo pouze v krátkosti: „Uzavřeli jsme mzdovou část kolektivní smlouvy pro rok 2008. Další jednání týkající se některých bodů obecné části kolektivní smlouvy, včetně nové koncepce odměňování, budou i nadále pokračovat,“ tlumočila vzkaz akcionářů mluvčí firmy Veronika Prudilová.

SCHVÁLENÉ PODMÍNKY

Mzdový nárůst 7 procent v tarifu pro všechny kategorie zaměstnanců – výrobní, režijní a THP zaměstnanci.
Zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu z 15 korun za hodinu na 16 korun za hodinu.
Zvýšení příplatků ve zvláštním nepřetržitém provozním režimu z 10 korun za hodinu na 11 korun za hodinu.
Účinnost těchto změn k 1. dubnu 2008.
Zároveň nedochází k zavedení nové strategie odměňování zaměstnanců, tak jak původně navrhoval zaměstnavatel.
Všechny ostatní body zachovány dle Kolektivní smlouvy z roku 2007 (13. a 14. plat, motivace, věrnostní odměny a další).