Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Vlastimil Picek nařídil v pátek 23. května s okamžitou platností pozastavit přebírání vozidel T-810 od společnosti Tatra Kopřivnice. „Důvodem tohoto nařízení bylo zjištění závady na těsnosti kabin automobilů, které byly společností Tatra předány do armádního Zásobovacího střediska základny opravovaného materiálu v Novém Jičíně,“ vysvětlila Jana Růžičková, mluvčí Generálního štábu Armády České republiky. Uvedla, že kontrolou 49 kusů tatrovek pracovníky střediska byla u 14 z nich zjištěna netěsnost kabin, do kterých po dešti zatékala voda. „Automobilka Tatra byla okamžitě vyzvána ke zjednání nápravy. Až do vyřešení příčin a odstranění závady nebude armáda v přebírání vozidel pokračovat,“ poukázala mluvčí.

Vedení Tatry závadu přiznává, nicméně považuje způsob, jak o ní armáda informovala, za neobvyklý. „Bylo to trochu teatrální,“ připustil Vladimír Bystrov, mediální zástupce kopřivnické automobilky. Ta má pro českou armádu do konce roku 2009 vyrobit 556 středně těžkých automobilů v hodnotě 2,6 miliard korun. Do dnešního dne převzali vojáci 121 vozů T-810. „U kolika z nich se závada těsnění projevila přesně nevíme,“ poukázal Bystrov.

Podle něj není za vadu těsnění odpovědná Tatra, ale dodavatel, SVOS Přelouč. „Kabiny jsou od renaultu, ale česká vláda měla zájem na tom, aby podíl českých firem na armádní zakázce byl co největší. Proto dodává těsnění do kabiny přeloučská firma a ne přímo renault,“ vysvětlil Bystrov, proč není těsnění na poklopu od francouzského výrobce. Upozornil ale, že jinak, než provozem se na vadu přijít nedalo. „Žádná zkouška nic podobného neodhalila. A pokud vím, tak armáda zkoušela auta i tak, že je ponořila,“ popsal.