Globální krize silně zasáhla v České republice rozšířený automobilový průmysl. Na Novojičínsku na to doplatily stovky pracovníků dvou významných společností a kopřivnická Tatra je jednou z nich. V brzké době opustí předního českého výrobce nákladních vozidel osm set zaměstnanců, a právě těm se snaží vedení v této nelehké době pomoct. „Abychom ochránili budoucnost Tatry, museli jsme učinit některá bolestivá opatření, mezi než patří i odchod některých našich kolegů. Chceme jim tuto nelehkou situaci co nejvíce ulehčit a podat pomocnou ruku při hledání nového zaměstnání,“ sdělil Ronald Adams, generální ředitel společnosti Tatra.

Od včerejšího dne probíhají školení pro odcházející personál, kde by se lidé měli naučit, jak se zorientovat na součastném pracovním trhu. „Zaměstnanci, jichž se týká série opatření, kterými Tatra reaguje na následky globální krize, získají pomocí seminářů informace o součastných podmínkách na trhu práce, včetně užitečných kontaktů na příslušné instituce,“ informoval Vladimír Bystrov, mediální zástupce Tatry. Automobilka u této příležitosti spolupracuje s firmou LMC, jež je operátorem na středoevropském elektronickém trhu práce, a také s Úřadem práce v Novém Jičíně.

Semináře mají lidem pomoct především v hledání nového pracovního uplatnění a naučit je, jak toho docílit. Jejich obsah je rozdělen do dvou částí. „V prezentační části se dozvědí o nárocích a povinnostech vyplývajících z ukončení pracovního poměru. Získají také praktické rady, kde nejlépe naleznou informace o volných pracovních místech, a jak efektivně využijí své schopnosti, dovednosti a kvalifikaci při získání budoucí pracovní pozice.“ doplnil mediální zástupce kopřivnické Tatry. Poté následuje část praktická, jež je zaměřená na získání metod, které jsou nezbytné pro hledání nového zaměstnání. Zde budou mít pracovníci možnost vytvořit si za odborné asistence svůj životopis, motivační dopis, či si mohou projít zásady přípravy a chování na přijímacím pohovoru.

V dnešní době je při hledání práce naprosto nezbytný internet , proto bude školení zaměřeno také tímto směrem. Zaměstnanci se naučí, jak se rychle orientovat v internetové databázi volných pracovních míst, jak postupovat při registraci na úřadu práce nebo jak využít možností hmotného zabezpečení. „V době nutného stlačování nákladů obstojí ti, kteří se umí zorientovat na trhu práce a mají potřebné informace a dovednosti, jak práci hledat efektivně. Tyhle dvě věci jsme se snažili propuštěným zaměstnancům předat,“ dodal vedoucí oddělení HR marketingu společnosti LMC.