Městem Kopřivnice se opět nesou zvěsti o tom, že v největším kopřivnickém podniku Tatra dojde k propouštění. Po vlně odchodu pracovníků do takzvaného depozitu, která proběhla na podzim loňského roku, a následnému ukončení mnoha z těchto pracovních poměrů v roce letošním, by se tak jednalo o druhou letošní vlnu snížení počtu zaměstnanců.

Přestože vedení Tatry se k propouštění nechce moc vyjadřovat, ti, kterých se to týká, tedy zaměstnanci, nějaké informace přece jen mají. „Vím o tom, že se chystá propouštění, ale nevím, kolika lidí, se bude týkat,“ uvedl jeden ze zaměstnanců Tatry. „Někdo mluví o tom, že by to mohlo být až pět set lidí, někdo o tom, že to bude kolem sto osmdesáti. Těžko říct, jediné co víme, je to, že by čísla měla lišit podle úseků a že tentokrát lidé nepůjdou do depozitu, jak tomu bylo na podzim, ale že je podnik propustí,“ dodal vzápětí.

Co se v podniku také ví, je skutečnost, že do jednání o snižování počtu zaměstnanců se vložily také odbory. To ostatně potvrdila i tisková zpráva, kterou v pátek 24. září podnik Tatra vydal a pod kterou jsou podepsáni předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ronald Adams a předseda PV OS KOVO Pavel Baroň. „Management a zástupci odborové organizace společnosti Tatra, a. s., pokračují v jednáních za účelem dosažení dohody v oblasti nalezení nejvhodnějšího způsobu, kterým by bylo dosaženo vzájemných cílů týkajících se nezbytného snížení počtu zaměstnanců ve společnosti Tatra, a. s.,“ zní část tiskové zprávy. Dále navazuje sdělení, že další informace k této problematice se dají očekávat až během poloviny týdne příštího: „Vztahy mezi managementem a odborovou organizací jsou i nadále naplněny ochotou spolupracovat a obě strany jsou přesvědčeny, že během několika dnů naleznou řešení. Další informace budou poskytnuty nejdříve ve středu odpoledne.“

Počty zaměstnanců se tak nejspíš opět otřesou v základech. Nedá se ale předpokládat, že propouštění bude tak obrovské jako v roce 2009, který Adams označil pro výrobce nákladních automobilů za katastrofální a tatrovácké brány tehdy opustilo 1400 zaměstnanců.