Živnostenský úřad přijímá žádosti o prodej do konce října a začátkem listopadu vybere komise obchodu, služeb a cestovního ruchu prodejce, kteří budou od 1. do 23. prosince nabízet svůj sortiment na Masarykově náměstí. „Město chce zajistit co nejpestřejší nabídku vánočního zboží a podpořit prodej sortimentu, který není z pohledu tvorby ceny atraktivní. Nejnižší pronájem za stánek s prodejem průmyslového zboží je 144 korun na den a nejvyšší 576 korun,“ informuje mluvčí města Marie Machková s tím, že záleží na rozměru stánku.

Město disponuje padesáti pevnými stánky a podle velikosti je jejich nájem v cenovém rozpětí 108 až 432 korun za den. „U prodeje zemědělských produktů potravin, zůstávají ceny za pronájem stánku stejné jako v minulém roce,“ uvádí Machková.

Ovšem prodejci nemusejí spoléhat pouze na městské kiosky, mohou prodávat i ve svém zařízení. To však musí stylově odpovídat charakteru vánočního jarmarku a majitel musí zaplatit poplatek podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Novojičínský vánoční jarmark je mezi místními velice populární. Lidé se zde během adventního času v hojném počtu scházejí nejen kvůli nákupům. Ve vánočním shonu se rádi zastaví u horkého svařáku nebo punče. V okrese jde o jediný celoadventní vánoční trh.