De facto se jedná o nahrazení stávajícího vodojemu s objemem 100 metrů krychlových, který je po letech spolehlivého fungování v nevyhovujícím technickém stavu, novou dvoukomorovou akumulací o objemu 2 x 50 metrů krychlových. Po celou dobu stavby bude zajištěno pro obyvatele náhradní zásobování pitnou vodou prostřednictvím suchovodu. Náklady dosáhnou téměř 21 milionů korun. Kompletně bude dílo dokončeno v příštím roce. Zhotovitelem stavby je společnost ATC industry trade moravia.

Bravinné s necelou stovkou stálých obyvatel je součástí Bílovce na Novojičínsku. Osada leží na prudkém kopci nad městem a je odsud krásný výhled do Přírodního parku Oderské vrchy.

Festival, ilustrační foto.
Výběr Deníku: TOP 3 festivaly na Novojičínsku

„Nevyhovující technický stav stávajícího objektu potvrdil posudek Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Proto bude kompletně zbourán a nahrazen na stejném místě novým. Ten bude osazen automatickou tlakovou stanicí zajišťující zvýšení tlakových poměrů v navazující vodovodní síti. Objekt se suterénní a nadzemní částí bude proveden z monolitického železobetonu, sedlová střecha bude pokryta betonovými taškami. Části akumulačních nádrží nad úrovní terénu budou obsypány. Vnější vizuální podoba objektu je řešena dle jednotného stylu objektů SmVaK Ostrava navrženého ve spolupráci se společností KOHL architekti. Ten aktuálně uplatňujeme u všech modernizovaných vodárenských staveb, v případě, že to dává technický, estetický a ekonomický smysl,“ říká vedoucí oddělení investic SmVaK Ostrava Dalibor Jurčák.

Bílovecké gymnázium se pochlubí svými zkušenostmi s aquaponií, 16. 4. 2024.
VIDEO: Aquaponická farma na gymnáziu v Bílovci. Zemědělství budoucnosti

Kompletně nová bude elektroinstalace a telemetrický přenos všech dat na dispečink společnosti. Bude vybudováno nové odpadní potrubí z vodojemu, bude provedeno vystrojení vodojemu z nerez oceli a vyřešeno odvětrání vodojemu.

Že s sebou péče o vodárenskou infrastrukturu může přinášet zajímavé a neočekávané situace, které je nutné před startem projektu vyřešit, jsme informovali v případě areálu vodojemu Bílovec – Bravinné již v loňském roce. V tomto případě našli svůj domov v blízkosti areálu lesní mravenci druhu Formica. Dle platné legislativy se jedná o zvláště chráněný druh živočichů. V lokalitě byl proto proveden zoologický průzkum, který popsal situaci a definoval možnosti řešení. Bylo zjištěno, že v blízkosti se nacházejí tři mraveniště. Ta byla přemístěna do nových míst a byla zajištěná odpovídající péče o tato společenstva, aby přesun bez problémů zvládla.