Důvodem rekonstrukce 419 metrů dlouhé kanalizační stoky je její nevyhovují technický stav spočívající například v příčných i podélných prasklinách potrubí, poškozených atypických revizních šachtách, přesazených přípojkách nebo skrytých šachtách omezujících kapacitu systému. Tyto opravy si vyžádají zhruba 16 milionů korun. 

„Vzhledem ke špatnému technickému stavu dochází při vyšší úrovni hladiny podzemní vody k nežádoucí infiltraci balastních stok do stoky. S ohledem na uložení vodovodního řadu v Máchově ulici bude stavba realizována v koordinaci s výměnou daného vodovodu a rekonstrukcí místní komunikace, kde probíhá komunikace s městem,“ říká Martin Veselý, technický ředitel SmVaK Ostrava, jež stavbu realizuje.

Více než 12 milionů korun bude investováno do vybudování 430 metrů nového vodovodního řadu a související infrastruktury pro dodávky pitné vody. Litinové potrubí převážně z poloviny 70. let minulého století vyměněno za řad z tvárné litiny.

Po dobu stavby je zajištěno náhradní zásobování lokality suchovodem. Součástí stavby je také přepojení 12 plastových vodovodních přípojek a výměna dvou ocelových přípojek.

Kompletní práce by měly být hotovy do konce letošního roku.