Hana Skočková, která je zřizovatelkou školy společně s Danielem Fojtíkem, potvrdila, že pro ně platí úplně stejná nařízení jako pro jiné základní školy, zařazené v síti škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Přesto ZŠ Galaxie fungovala trochu jinak, než většina škol, jejichž zřizovatelem jsou města či obce.

„Distanční výuka v naší základní škole probíhá tak, že učitelé vyučují ze školy, ze svých tříd, kde mají pro případ potřeby při ruce pomůcky, výukové materiály, techniku a další vybavení, aby výuka pro děti byla smysluplná, zajímavá a motivující“ uvedla Hana Skočková.

„Ve třídách máme maximálně osmnáct žáků, které v distanční výuce dělíme na poloviny, nebo také na chlapce a dívky, a v nižších ročnících dokonce na třetiny. Důvodem je, aby online výuka byla co nejintenzivnější a paní učitelky mají co nejvíce prostoru pro vysvětlení a pomoc,“ pokračovala Hana Skočková a doplnila, že 1. až 3. třída mají každý den minimálně jednu videokonferenci, 4. a 5. třída minimálně dvě a vyšší ročníky minimálně tři až čtyři videokonference.

„Snahou učitelek je, aby žáci vyšších ročníků zvládli pracovat a učit se co nejvíc samostatně a aby se nezatěžovali rodiče. U nižších ročníků je pomoc rodičů důležitá, ale i tam je snaha o zapojení rodiče pouze pro opakování a upevnění učiva,“ přiblížila situaci Hana Skočková a doplnila, že v současné době, i díky dotaci z fondů Evropské unie, budují v základní škole počítačovou učebnu, která bude mít nejmodernější technické vybavení pro případnou další distanční výuku.

Základní školu Galaxie navštěvují také děti, jejichž oba rodiče jsou zdravotníci. Těm personál školy pomohl s domácí výukou jejich dětí individuálně.

„Smekáme a chválíme celý personál naší školy, že se k distanční výuce takto postavili. Spolu s ředitelem základní školy Danielem Přádou kolektiv distanční výuku denně hodnotí, předávají si zkušenosti, inspirují se a spolupracují. Nyní také hodně čerpají ze zkušeností, které se naučili na jaře a dnes se snaží výuku zdokonalovat. Každopádně se všichni už moc těší, až se vše vrátí do starých kolejí a děti se budou učit takzvaně face to face přímo ve škole,“ dodala Hana Skočková, která je zároveň zřizovatelkou a ředitelkou Mateřské školy novojičínská Beruška.

Tam nachází v současné „nevyzpytatelné“ době uklidnění. „Ve školce máme sociální kontakt a hlavně, neslyšíme nic negativního, protože předškolní děti jsou pozitivní, upřímné a je s nimi legrace“ uzavřela Hana Skočková s přáním pevného zdraví a zdravého rozumu všem v této nelehké době.